Sanningens ögonblick – 30 maj 2017

Sanningens ögonblick – 30 maj 2017

Publicerat 2017-05-29

 

I väntan på valresultatet

Sametingsvalet är nu över och den 30 maj offentliggörs valresultatet. Det är nog många som antingen bävar eller hoppas det bästa. Så långt verkar det att valdeltagandet blir högre än 2013 års val. Sannolikt blir det marginell ökning, vilket betyder att man kanske ligger något över 60 % valdeltagande. Totalt finns det 8 766 personer inskrivna i mantalet.

 

En förlorad mandatperiod, 2013-2017.

 

I augusti 2013 tillträde en proportionell styrelse med Håkan Jonsson, partiet Jakt- och fiske (JoF) som styrelseordförande. Håkan Jonsson fick ihop en majoritet, med stöd av LPSS, Albmut, Samerna och Min Geaidnu. ”Ministären” Jonsson presenterade märkligt nog ingen ”regeringsförklaring” eller någon slag programförklaring om vad man avsåg att genomföra och prioritera. Det intryck man fick var att majoriteten med Håkan Jonsson mer sökte själva makten än att få någonting uträttat. Mitt i mandatperioen sprack partiet Min Geaidnu och OJ Sikku sparkades av partiet och avgick som viceordförande. Efter ett tag lessnade Sámiid Rikkabellodat (SáR) Guovssonásti och Vuovdegat att mer eller mindre vara gisslan i styrelsen och hoppade därför av. Styrelse ordförande Håkan Jonsson blev med tiden allt mer osynlig, medan vice styrelseordförande Josefina Skerk efterhand blev den mest synlige och mest artikulerade politikern i styrelsemajoriteten. Trots två mer eller mindre heltidsanställda politiker blev ärendelistan på plenums mötet allt glesare och det de politiska initiativen blev allt färre. Flera av JoF nyckelpersoner hoppade av som ordföranden i   Kulturrådet och Valnämnden. Under mandatperioden har partiet Samerna, SáR och Min Geaidnu bytt partiledare. Ska man sammanfatta mandatperioden kan man omvänt parafrasera Winston Churchill berömda uttalande att man aldrig har i haft så många att tacka för så lite.

 

Valrörelse i slowmotion

 

Valrörelsen inför valet till Sameting den 21 maj 2017 har generellt varit en rätt så avslagen tillställning. Valdebatterna var i regel rätt så lugna föreställningar, där det varit svårt att se skiljelinjerna mellan partierna. Det hettade liksom aldrig riktigt till.   Håkan Jonsson, JoF som en gång i tiden kallades ”mediahora” av tidningen Samefolket, lät numera som. ”pastor Jansson”, i Tage Danielssons klassiska radiomonolog.  Pastor Jansson hade inga bestämda åsikter om någonting. När SR Sameradions avslöjade att Håkan Jonsson, dels hade hyrt in styrelsekollegans Lars Jonas Johnsson, LPSS firma till ett event, dels förhandlat ram lönen till partikollegan Josefina Skerk,  fick herrarna att gå i taket och hotade att bojkotta SR Sameradion. Det rann också ut snön. Partiet Samerna ordförande försökte under valrörelsen, utan framgång förklara röran i Sameskolstyrelsen. Guovvssonásti politiska framtoning och vältalighet lät väldigt likt SáR. SáR framtoning å sin sida var som brukligt sakligt och kanske tydligare än vanligt.

 

Förväntat valresultat.

 

”Regeringspartierna” JoF, LPSS, Samerna, Min Geaidnu och Albmut borde gå sämre än förre valet 2013. Både Samerna och Min Geaidnu borde bli förlorarna i valet. Bägge partierna har haft stora interna problem under mandatperioden. Med lite tur behåller kanske Albmut sitt enda mandat. LPSS behåller nog sin tre mandat, trots att man försökt att bredda partiet utanför Västerbotten. Mot bakgrund valresultaten i tidigare val bör SáR efter flera år i opposition få ett ökat stöd, men att man skall  tangera sitt rekord med 10 mandat nog en önskedröm. Guovssnásti bör nog behålla sina mandat. Det mest intressanta är nog om JoF lyckas behålla sitt grepp om de samiska väljarna. Frågan är nu om den samiska väljarkåren genomskådat JoF och Håkans Jonsson. Det har under mandatperioden varit lite snack och ännu mindre verkstad, men å andra sidan gillar ju Håkan Jonsson och JoF att arbeta under högsta möjliga tystnad, vilket JoF väljare trots allt kan accepterar, bra  för att behålla makten.

 

Två möjliga scenarier

Under valkampanjen har det framkommit att det flesta partier numera stöder SáR principiella inställning att Sametinget bör ledas av parlamentarisk vald styrelse. Att JoF och SáR fortsättningsvis också kommer att vara det två största partierna är nog det mest sannolika. Det avgörande är hur många mandat Min Geaidnu och Samerna kommer att få. Det mesta pekar på att partierna kommer få ett minskat stöd. Frågan är om Min Geaidnu och Samerna kommer stödja SáR eller JoF.

Det mest sannolika är nog att Samerna kan tänka sig att samarbeta med SáR. Samerna har genom åren varit mer opportunistisk än Min Geaidnu.

 

Ett förslag till utfall  –  Sametingsvalet 2017

 

Partier                                                2013                        2017  

 

Jakt- och fiskesamerna:                     9 mandat                   8 mandat

Samelandspartiet:                               6 mandat                   8 mandat

Min Geaidnu:                                       4 mandat                   2 mandat

Guovssonásti:                                      3 mandat                   4 mandat

Skogssamerna:                                    3 mandat                   3 mandat

Landspartiet svenska samer:           3 mandat                   3 mandat

Samerna:                                              2 mandat                   2 mandat

Albmut:                                                 1 mandat                   1 mandat

Samiska folkomröstning:                                                     0 mandat

 

—–