Archive For 30 augusti 2017

Konstituering av Sametinget

By |

Konstituering av Sametinget

Publicerat 2017-08-30 Sametingets styrelse    Per Olof Nutti (ordförande) Lars-Miguel Utsi Marita Stinnerbom Britt Sparrock Lars-Wilhelm Svonni Jan Rannerud Anders Kråik Presidiet  Paulus Kuoljok Nämnderna – ordförande  Ingrid Inga – Kulturnämnden.  Stefan Mikaelsson – Näringsnämnden Marita Stinnerbom – Rennäringsnämnden Lars Miguel Utsi – språknämnden Johanna Njaita – Sameskolstyrelsen Anja Fjellgren Walkeapää – ungdomsrådet Per-Mikael Utsi…

Read more »

Per Olof Nutti vald till styrelseordförande i Sametinget

By |

Per Olof Nutti vald till styrelseordförande i Sametinget

Publicerad 2017-08-29   Paulus Kuoljok vald till Sametinget ordförande Vid konstitueringen   av de nyvalda Sametinget i Östersund valdes Paulus Kuoljok  – Samelandspartiet till Sametinget nua ordförande. Per Olof Nutti vald till Sametingets styrelseordförande I den fortsatta konstitueringen valdes Per Olof Nutti till styrelsen ordförande

Read more »

Maktskifte i Sametinget

By |

Maktskifte i Sametinget

Pressmeddelande 2017-08-29, Staare   Maktskifte i Sametinget Den tidigare oppositionen bestående av Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Vuovdega tar tillsammans med Samiska Folkomröstningspartiet och partiet Samerna över den politiska ledningen av Sametinget. Den valtekniska samverkan som partierna bildar består av 17 mandat. –     Vårt samarbete betyder att vi skapar en stabil majoritet för vår gemensamma politik. Vi…

Read more »

Remissvar- ESVs rapport Analys av Sametinget

By |

Remissvar- ESVs rapport Analys av Sametinget

    Publicerad 25 augusti 2017 ESVs rapport: Analys av Sametinget – finansiering och intern styrning och kontroll, 2017:6, Ku2017/00365/DISK  Sámiid Riikkabellodat vill lämna följande synpunkter på Ekonomistyrningsverkets iakttagelser och förslag i rubr rapport: Bakgrund ESV har på uppdrag av regeringen analyserat Sametingets arbete med intern styrning och kontroll och hur myndigheten använder statliga medel….

Read more »

En rötmånadshistoria av rent gigantiska mått – ”Det börjande som en skakning på nedre däck”

By |

En rötmånadshistoria av rent  gigantiska mått – ”Det börjande som en skakning på nedre däck”

Publicerad 2017-08-12   Skrock och vidskeplighet Inom politiken finns många verktyg och det finns politiker och politiska grupperingar inte dra sig för att använda skrock och vidskeplighet i sin gärning. Ibland finns dock tillfällen då verkligheten och verkliga händelser överträffar dikten och detta hände sommaren 2017. Rötmånadens menliga inverkan på svensk politik Rötmånaden är ett…

Read more »