En rötmånadshistoria av rent gigantiska mått – ”Det börjande som en skakning på nedre däck”

En rötmånadshistoria av rent  gigantiska mått – ”Det börjande som en skakning på nedre däck”

Publicerad 2017-08-12

 

Skrock och vidskeplighet

Inom politiken finns många verktyg och det finns politiker och politiska grupperingar inte dra sig för att använda skrock och vidskeplighet i sin gärning. Ibland finns dock tillfällen då verkligheten och verkliga händelser överträffar dikten och detta hände sommaren 2017.

Rötmånadens menliga inverkan på svensk politik

Rötmånaden är ett begrepp i Bondepraktikan för en månadslång period i slutet av juli och början av augusti under vilken många livsmedel håller sig sämre. Enligt nutida svensk tradition infaller den slutet av fruntimmersveckan, pågår till den tredje veckan i augusti.

Numera betecknas den traditionella rötmånaden i stort sett att beteckna som vidskeplighet, eftersom den är knuten till vissa datum och inte den faktiska väderleken. I folktron tillskrivs dessutom rötmånaden en mängd andra egenskaper; det sägs att det händer vederstyggliga ting under rötmånaden, och att människor kan uppföra sig konstigt. En rötmånadshistoria kan betecknas som en legend, saga, vandringssägen innehållande fantastiska inslag, med liten trovärdighet.

I en anglosaxiska pressen kallas denna tid på året ”Silly season”, då politikerna har ledigt och det inte finns så mycket politiska utspel att skriva om. Inom sport har fotboll (gäller inte Sverige), ishockey och många andra lagsporter ledigt, varvid pressen skriver spekulationer inför säsongen, såsom klubbyten och allmänt skvaller.

”Det börjande som en skakning på nedre däck”

 Ni som följt media och den svenska politiska debatten har inte kunnat undgå affären kring Transportstyrelsen s.k. outsourcing av sitt datasystem till IBM. Det hela ledde till en regeringskris, där ett antal ministrar byttes ut vid en regeringsombildning. Hela denna ”affär” påminner om musikern Michal Wiehes klassiska sång ”Titanic”.

Sången kan också ses som en allegori/metafor om Sverige. Den börjar med textraderna:

Det började som en skakning på nedre däck

Det fyllde oss väl mer med häpnad än med skräck

Vi förstod inte riktigt orsaken till

att fartyget sprungit läck

Man hade sagt oss att detta var världens modernaste

osänkbara skepp.

Dogmatism att ”outsourca” offentlig verksamhet av enbart ideologiska skäl

 Hela denna affär har sin upprinnelse i april 2015 då Transportstyrelsen enligt generella direktiv från den svenska regeringen beslutade att vissa delar av myndighetens datahantering skulle som det så populärt kallas ”outsourcade” till ett privat företag. Företaget i fråga var det multinationella företaget IBM. Efter ett tag fick den svenska säkerhetspolisen(SÄPO) nys om detta, eftersom de i Transportstyrelsen datasystem finns säkerhetsklassad information. Detta rapporterades vidare till Transportstyrelsen och regeringskansliet. Transportstyrelsen valde att ignorera detta och i maj 2015 beslutar generaldirektör Maria Ågren att avsteg kan göras från lagar som ska skydda känsliga uppgifter. I januari 2016 inleds en förundersökning om vårdslöshet med hemlig uppgift. Ett år senare i januari 2017 avgår Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren och slutar med omedelbar verkan. Orsaken uppgavs vara oenighet mellan henne och regeringen. Men då hade Ågren redan delgivits misstanke om brott. I juni 2017 blir de känt att Maria Ågren i hemlighet utretts för att ha röjt sekretessbelagda uppgifter. Enligt Riksenheten för säkerhetsmål kan uppgifterna vara till skada för rikets säkerhet. Hon döms att betala 70 000 kronor i dagsböter. Därefter avgår också Transportstyrelsen ordförande Rolf Annerberg.

Den stora oredan under rötmånaden

Under rötmånaden 2017 bryter den stora oredan ut och media och oppositionen  i Sveriges riksdag ser till att regeringen Löven får löpa gatlopp. Oppositionen bjuder över varandra när man uttalar att man kommer att rikta ett misstroende votum mot regeringen. Regeringen Löven svarar med ombilda regeringen och byter ut två av de närmaste ansvariga ministrarna. Statsminister Löven betecknar hela affären som ett ”haveri”. Den borgerliga alliansen i riksdagen återtar sitt krav på att extra inkalla riksdagen, men vidhåller sin misstroende förklaring mot försvarsminister Hultqvist. Socialdemokraterna motdrag var att KU-anmäler den förra alliansregeringen för deras släpphänthet att tillåta en myndighet att outsourca säkerhetsklassad verksamheten utan ett godkännande från regeringen. Affären kommer upp i riksdagens konstitutionsutskott efter utskottets eget initiativ.

Vem bär ansvaret för ”haveriet”?

Vem bär ansvaret för de bristande säkerhetstänkande när ”Sverige” kolliderar med sin egen illusion och bild av Sverige. Nu kommer det inte gå lika illa som för fartyget Titanic, men det borde skapa viss eftertanke. Det kommer nog att bli en följetong en lång tid framöver i svensk offentlig debatt om som bär ansvaret och hur lång och i vilken omfattning skall man privatisera och outsourca offentlig skattefinansierad verksamhet nationellt och globalt. Vi kommer sannolikt att få ta del många ideologiska argument färgade av en dogmatisk tankevärld.

Det är mot den bakgrunden kanske relevant att citera de avslutande stroferna i Michael Wiehes sång Titanic (Andraklasspassagerarens sista sång):

Det kändes lite fånigt men ändå rätt typiskt

för just vår tid

Vi har förlorat den allra sista gnuttan hopp

Vi går till botten där vi står

Men flaggan, den går i topp

 

P.S.  Man vågar ju inte en tänka vart Sametinget outsourcat sitt datasystem.