Archive For 25 augusti 2017

Remissvar- ESVs rapport Analys av Sametinget

By |

Remissvar- ESVs rapport Analys av Sametinget

    Publicerad 25 augusti 2017 ESVs rapport: Analys av Sametinget – finansiering och intern styrning och kontroll, 2017:6, Ku2017/00365/DISK  Sámiid Riikkabellodat vill lämna följande synpunkter på Ekonomistyrningsverkets iakttagelser och förslag i rubr rapport: Bakgrund ESV har på uppdrag av regeringen analyserat Sametingets arbete med intern styrning och kontroll och hur myndigheten använder statliga medel….

Read more »