Konstituering av Sametinget

Konstituering av Sametinget

Publicerat 2017-08-30

Sametingets styrelse   

Per Olof Nutti (ordförande)

Lars-Miguel Utsi

Marita Stinnerbom

Britt Sparrock

Lars-Wilhelm Svonni

Jan Rannerud

Anders Kråik

Presidiet

 Paulus Kuoljok

Nämnderna – ordförande 

Ingrid Inga – Kulturnämnden. 

Stefan Mikaelsson – Näringsnämnden


Marita Stinnerbom
– Rennäringsnämnden


Lars Miguel Utsi
– språknämnden


Johanna Njaita
– Sameskolstyrelsen


Anja Fjellgren Walkeapää
– ungdomsrådet


Per-Mikael Utsi – valnämnden