Archive For 23 september 2017

Förslag till statsbudgeten för 2018 – Samisk undervisning och sameskolan, del 4

By |

Förslag till statsbudgeten för 2018  – Samisk undervisning och sameskolan, del 4

Publicerad 2017-09-22 Utklipp från förslag till statsbudget 2018. Något redigerad och det gäller framförallt tabellen 10.9   PROP. 2017/18:1 UTGIFTSOMRÅDE 16 9.3.10 Samisk undervisning Sameskolstyrelsen ska genom sin verksamhet främja att alla samiska barn får tillgång till en likvärdig utbildning med samiska undervisnings- inslag av god kvalitet i en trygg miljö. Det finns en brist…

Read more »

Förslag till statsbudgeten för 2018 – Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur, del 3

By |

Förslag till statsbudgeten för 2018 – Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur, del 3

Publicerad 2017-09-20 Utklipp från förslag till statsbudget 2018.   PROP. 2017/18:1 UTGIFTSOMRÅDE 17 Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur Regeringen beräknar att öka stödet till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kulturverksamhet med 10 miljoner kronor fr.o.m. 2018. Att stärka, utveckla, synliggöra eller på annat sätt främja det…

Read more »

Förslag till statsbudgeten för 2018 – Sametinget och samepolitiken, del 2

By |

Förslag till statsbudgeten för 2018 – Sametinget och samepolitiken, del 2

Publicerad 2017-09-20 Utklipp från förslag till statsbudget 2018. Något redigerad och det gäller framförallt tabellen 5.1.   PROP. 2017/18:1 UTGIFTSOMRÅDE 1 5 Sametinget och samepolitiken 5.1 Omfattning Området omfattar främst Sametingets verksam- het i frågor som bidrar till att verka för en levande samisk kultur, som finansieras från anslag 3:1 Sametinget. 5.2 Utgiftsutveckling Tabell 5.1…

Read more »

Förslag till statsbudgeten för 2018 – samiska näringar, del 1

By |

Förslag till statsbudgeten för 2018 – samiska näringar, del 1

Publicerad 2017-09-20 Utklipp från förslag till statsbudget.   ”PROP. 2017/18:1 UTGIFTSOMRÅDE 23 2.5.5 De samiska näringarna För att redovisa resultat och bedöma hur samiska näringar utvecklas och bidrar till det övergripande målet för utgiftsområdet samt det övergripande målet för samepolitiken krävs indi- katorer. I dagsläget saknas tillförlitlig statistik för att ta fram relevanta sådana. Förutom…

Read more »

Laila Daergas avhandling för medicine doktorsexamen

By |

Publicerat 18 september 2017 Den 15 september 2017 disputerade doktoranden Laila Daerga vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin med sin doktorsavhandling för medicine doktorsexamen ”Att leva i två världar – hälsoaspekter bland renskötande samer” . Opponent  var en annan samiska hälsoforskare docent Ketil L Hansen och betygsnämnden leddes av professor Siv Kvernmo. I sin avhandling…

Read more »

Flygande start för Sametingets nya ledning

By |

Flygande start för Sametingets nya ledning

    Publicerad 2017-09-18   Alliansen Sametingets ny politiska ledning är en allians mellan Vuovdega, Sámi Rikkabellodat, Guovsonassti, Samerna och Samiska Folkomröstningspartiet. Alliansen har totalt 17 mandat av Sametingets 31 mandat. Det osäkraste kortet i Alliansen är Samiska Foltomröstningspartiet inom vilken det nu råder viss osäkerhet, eftersom ledamot som är ersättare till den ordinarie ledamoten…

Read more »

”En stor satsning görs på sametinget.”

By |

”En stor satsning görs på sametinget.”

Publicerad 2017-09-12 Högtidligt, men modest Den svenska riksdagen öppnades under högtidliga, men  sedvanligt modesta former,  tisdagen den 12 september 2017 av Sverige kung Carl Gustav. I samband med riksdagen öppnade deltog både kungafamiljen och  stora delar av det officiella Sverige. Från Sametinget deltog Sametingets ordförande Paulus Kuoljok. Regeringsförklaringen I samband med riksdagens öppnade presenterade Sveriges…

Read more »

Sametingsvalet avgjort – NSR:s Aili Keskitalo ny president i Sametinget på norsk sida

By |

Sametingsvalet avgjort – NSR:s Aili Keskitalo ny president i Sametinget på norsk sida

Publicerad  2017-09-12   Norske Samers Riksförbund (NSR) i topp NSR och deras presidentkandidat Aili Keskitalo kommer med största sannolikt ta över den politiska ledningen av Sametinget på norsk sida. NSR gjorde ett överraskande gott val tillsammans med sina tidigare samarbetspartier, medan Arbeiderpartiet och framförallt Árja är det stora förlorarna. Centerpartiet gör nu ”comback” i Sametinget…

Read more »

Följ norska Sametingsvalet på NRK

By |

Följ norska Sametingsvalet på NRK

Publicerad 2017-09-11 Live: Följ norska sametingsvalet här Direktesendingen starter kl. 20:00, den 11.09.2017 Under valkvällen sänder NRK Sápmi direkt från studion i Karasjokk. Valresultat, analyser och reportage från hela Sápmi. Valsändningen pågår kl.20.00 – kl.01.00. Det är första gången NRK Sápmi sänder direkt på webben på själva valdagen. Fokuset blir på resultat, politisk analys och intervjuer…

Read more »

Politisk inriktning för mandatperioden 2017-2021 i Sametinget

By |

Politisk inriktning för mandatperioden 2017-2021 i Sametinget

Publicerad 4 september 2017 Detta sammandrag beskriver grunden för den politiska samverkan mellan partierna Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti, Vuovdega, Samiska Folkomröstningspartiet och Samerna i Sametinget 2017-2021. Läs hela sammandraget här: Sammandrag av politiskinriktning 2017-2021

Read more »