Archive For 20 september 2017

Förslag till statsbudgeten för 2018 – Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur, del 3

By |

Förslag till statsbudgeten för 2018 – Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur, del 3

Publicerad 2017-09-20 Utklipp från förslag till statsbudget 2018.   PROP. 2017/18:1 UTGIFTSOMRÅDE 17 Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur Regeringen beräknar att öka stödet till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kulturverksamhet med 10 miljoner kronor fr.o.m. 2018. Att stärka, utveckla, synliggöra eller på annat sätt främja det…

Read more »

Förslag till statsbudgeten för 2018 – Sametinget och samepolitiken, del 2

By |

Förslag till statsbudgeten för 2018 – Sametinget och samepolitiken, del 2

Publicerad 2017-09-20 Utklipp från förslag till statsbudget 2018. Något redigerad och det gäller framförallt tabellen 5.1.   PROP. 2017/18:1 UTGIFTSOMRÅDE 1 5 Sametinget och samepolitiken 5.1 Omfattning Området omfattar främst Sametingets verksam- het i frågor som bidrar till att verka för en levande samisk kultur, som finansieras från anslag 3:1 Sametinget. 5.2 Utgiftsutveckling Tabell 5.1…

Read more »

Förslag till statsbudgeten för 2018 – samiska näringar, del 1

By |

Förslag till statsbudgeten för 2018 – samiska näringar, del 1

Publicerad 2017-09-20 Utklipp från förslag till statsbudget.   ”PROP. 2017/18:1 UTGIFTSOMRÅDE 23 2.5.5 De samiska näringarna För att redovisa resultat och bedöma hur samiska näringar utvecklas och bidrar till det övergripande målet för utgiftsområdet samt det övergripande målet för samepolitiken krävs indi- katorer. I dagsläget saknas tillförlitlig statistik för att ta fram relevanta sådana. Förutom…

Read more »