Samisk demokrati – får det kosta?

Samisk demokrati –  får det kosta?

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 1 november 2017

Partistöd till samiska politiska partier

Sametinget är folkvalt organ som det samiska folket väljer i allmänna val vart fjärde år. Vid senaste Sametingsvalet år 2017 röstade 5056 samer (57,68% av röstberättigade på röstlängden) och 9 partier kandiderade till den 31 mandaten i Sametingets plenum. Partistödet till de 9 partierna uppgår till 530 000 kr d v s 17 097 kr per mandat i Sametingets plenum.

Den samiska demokratins grundläggande kostnader uppgår således till 530 000 kr.

Partistöd till riksdagens politiska partier

Kostnaderna för demokratiarbetet i den svenska riksdagen är väsentligt mycket annorlunda än demokratiarbetet i Sametinget.

I riksdagens partibidragsnämnds protokoll 6/2013 redovisas att varje politiskt parti i riksdagen får ett mandatbidrag, helt grundstöd och tilläggsstöd för sitt demokratiarbete.

För perioden 15 oktober 2013 till den 14 oktober 2014 beslutades följande belopp för varje parti:

 

Socialdemokraterna                               46 854 300 kr

Moderaterna                                            42 549 150 kr

Miljöpartiet                                              14 409 900 kr

Folkpartiet                                                14 528 100 kr

Centerpartiet                                            14 178 450 kr

Sverigedemokraterna                             11 955 300 kr

Kristdemokraterna                                  12 779 850 kr

Vänsterpartiet                                           12 597 600 kr

Totalt                                                    162 852 650 kr

 

Min slutsats är att det samiska demokratiarbetet och de politiska partierna I Sametinget gör ett otroligt gott arbete med att stärka och utveckla demokratin inom det samiska samhället trots de urusla förutsättningarna och oförståelsen som riksdagen/regeringen ger samiskt demokratiarbete.

Allvarligt talat – demokrati- och sameminister Alice Bah-Kunhke – är det inte dags att ge Sametingets demokratiarbete någorlunda likvärdiga förutsättningar som andra demokratiska organ i Sverige?

Ingrid Inga

Ledamot i Sametingets plenum

070 55 42 999