Att återta samisk traditionell kunskap (dekolonisering)

Publicerat 1 mars 2018

Som ordförande för Sametingets Kulturnämnd har jag getts tillfälle att fördjupa mig i samiska kulturpolitiska frågor. Det är med stor ödmjukhet som jag tagit an mig dessa frågor.

Allteftersom jag fördjupar min kunskap om samisk kultur kontra västerländska kultur blir jag allt mer förundrad över de processer som definierar kultur och hur kultur värderas.

Kultur är egentligen en MAKT- fråga.

Den som har kännedom om vilka legitimerade processer som styr och definierar kultur och dessutom är delaktig i dessa processer har idag makt att definierar vad kultur är och vad som inte är kultur. Oundvikligen ställer jag mig frågan – om vi samer inte känner till dessa processer och inte heller är delaktiga i processerna – hur definieras  vår samiska kultur, vår historia, vårt språk och vårt levnadssätt i Sverige i dag?  Har vi samer ens makt att definierar  vår egen kultur, eller?

Vad innebär det egentligen riksdagens uttalande 1977 att samerna är ett urfolk som har folkrättsliga krav på kulturell särbehandling i Sverige för oss samer?

Vad innebär det i praktiken för oss samer att Sveriges riksdag 2011 slår fast i grundlagen att det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas?

Vad kan vi förtroendevalda i Sametinget kunna göra i praktiken för att leva upp till vad grundlagen slår fast om att behålla eget kultur- och samfundsliv?

Ett sätt är att Sametingets plenum och Sametingets styrelsen och nämnder påbörjar en dekolonisering av möteskulturen i Sametinget.  Att dekolonisera möteskulturen i Sametinget är enkelt, begripligt  och effektivt politiskt arbetssätt i Sametinget.  Att så långt det är möjligt hålla möten med externa aktörer på vår egen hemmaarena – Sametinget i Kiruna -innebär att vi förtroendevalda ger en tydlig signal av vår status som erkänt folk och urfolk i Sverige med ett eget folkvalt parlament samtidigt som vi ger en verklig mening av grundlagens innebörd av att vi samer har rätt att upprätthålla en  egen kultur och eget samfundsliv.  Att vi dessutom synliggör att territoriet Sverige bygger på och bebos av  två folk – samer och svenskar blir positivt både för det samiska samhället och det omgivande samhället.

 

Ingrid Inga

Kulturnämndens ordföranden

070 55 42 999