Pressmeddelande

Publicerat 2018-03-15

 

Ingvar Kamprad – en unik människa och gränsöverskridande ikoniskt entreprenör.

Ingvar Kamprad var en både en unik människa och gränsöverskridande ikoniskt entreprenör. Ibland var det svårt att skilja mellan myten och människan. Den 14 mars 2018 blev Ingvar Kamprads testamente offentligt, vilket också överraskade många. Halva kvarlåtenskapen ”skall enligt testamentet användas för utveckling av företagsverksamhet i Norrland.” Att Kamprad var Norrlands vän, blev övertydligt när IKEA öppnade ett varuhus Haparanda 2006. Vid öppnandet av varuhuset i Haparande uttalade Kamprad att detta skulle bli mötesplats för fyra folk, dvs det svenska, finska, norska och samiska folket.

  • Det blev väldigt hedrande när Kamprad insisterade att den samiska flaggan skulle vaja tillsammans med den svensk, norska och finska utanför varuhuset. Att varuhuset öppnades med en jojk, framförd av Sofia Jannok i närvaro av Ingvar Kamprad och hans hustru Margareta var i samiska ögon en tydlig markering av både förståelse och respekten för samerna strävanden och deras näringar och kultur, framhåller Per Olof Nutti styrelseordförande i Sametinget.

Ingvar Kamprad och hans hustru Margareta gjorde en studieresa i Sápmi under 2007 i Sápmi för att lära sig mer om både de traditionella samisk näringarna och om samisk entreprenörskap. Under deras tur besöktes bl.a Nikkaluokta och Rostujávri. Värd för arrangemanget var Sametinget.

  • Det kanske mest anmärkningsvärda med hans besök var att Kamprad var mer öppen och insiktsfull av vikten av att utveckla det samiska näringslivet och uppmuntra samisk entreprenörskap än många kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Den översyn som OECD[1] nu genomför rörande ursprungsfolk involvering och eventuella utanförskap i bla. Sveriges regionala och landsbydgspolitik kommer nog att bekräfta Kamprads tes att samisk näringslisutveckling och entrepenörsskap måste synliggöras och stödjas på sina egna meriter framhåller Per Ola Nutti, styrelseordförande I Sametinget avslutningsvis.

Per-Olof Nutti

Sametingets styrelseordförande

070 – 376 31 12

070 – 212 91 34

[1] Syftet med projektet är att utveckla politiska rekommendationer som förbättrar de ekonomiska utvecklingsresultaten för ursprungsfolk genom att bättre koppla dem till regionala och landsbygds- utvecklingsinsatser. Sverige är engagerat i detta projekt tillsammans med Australien, Kanada, Colombia, Europeiska kommissionen och Peru.