Sámiid Riikkabellodats årsstämma och partiträff 2-3 juni 2018

Sámiid Riikkabellodats årsstämma och partiträff              2-3 juni 2018

Publicerad 2 maj 2018

 

Sámiid Riikkabellodats medlemmar och sympatisörer kallas/inbjuds till årsstämma och till partiträff den 2 – 3 juni 2018  på hotell Åkerlund i Jokkmokk.

Årsstämman börjar den 2 juni 2018 kl 12.00 och därefter fortsätter vi med partiträffen. Program för partiträffen meddelas senare.

 

Boende och mat har preliminärbokats på hotell Åkerlund i dubbelrum. För att kunna boka boende behöver vi få din anmälan om deltagande senast 21 maj 2018 till ordförande Per-Olof Nutti, telefon 070-376 31 12 eller e-post: per-olof.nutti@sametinget.se.

Kör inte bil ensam till Jokkmokk. Samåkning gäller för bilersättning

Dagordning för årsstämman 2 juni 2018

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Val av mötesordförande för årsstämman
 3. Val av sekreterare för årsstämman
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2017
 6. Revisionsberättelse år 2017
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Förslag till budget för verksamhetsåret år 2018
 9. Val av ordförande för 2018
 10. Val av 3 ledamöter och ersättare till styrelsen 2018-2019
 11. Val av två revisorer och en ersättare 2018
 12. Val av 3 ledamöter och en ersättare till Valberedning 2018
 13. Motioner
 14. Information från Sametinget
 15. Avslutning av årsstämman

VÄLKOMMEN

Partistyrelsen