Samisk Parlamentarik Råd byter ordförande

Samisk Parlamentarik Råd  byter ordförande

Publicerad 2018-05-16

 

Ordförandebyte 

Enligt Sameradion/SR, 2018-05-16  har ordförandeskapet för Sametingens samarbetsorgan Samiskt Parlamentariskt Råd överlämnades till Per-Olof Nutti och  Sametinget på svensk sida under tisdagen den 15 maj 2018   i Karasjok. Sedan 2016 har Sametinget i Norge lett arbetet.

Vad ska ni prioritera?

– Nordisk samekonvention är väldigt aktuell just nu. Det är en gemensam fråga och den kommer vi att arbeta vidare med. Vi vill få till en bred politisk plattform och vi vill göra några viktiga justeringar i förslaget till konventionstext och vi vill verkligen att ändringarna görs så att vi kan godkänna den. Men det blir antagligen en process som också den tar tid, säger Per Olof Nutti enligt Sameradion/SR

En annan fråga som SPR har beslutat att prioritera är det gemensamma projektet för att omorganisera språkarbetet, giellagáldu, som är ett expert- och kunskapsorgan som ger rådgivning i samiska och arbetar med språkvård.

– Vi har beslutat att arbeta för att få till en fast finansiering till Giellagáldu och vi börjar med att säkerställa att det finns medel för det här året eftersom projektet tar slut i år, framhåller  Per Olof Nutti i intervjuven med Sameradion/SR.