Unken kvinnosyn

Unken kvinnosyn

Publicerad 2018-06-08

Partiledaren för Landspartiet svenska samer (LpSS) Lars-Johan Johansson har i Facebook framfört en låt om problem som han upplever med Metoo-rörelsen.

Det budskap som Johanson framför i sin låt hör enligt min mening inte hemma i dagens samhälle. Den manliga norm och manliga värderingar som han uppvisar i framförandet av låten är just det som skapat och håller Metoo-rörelsen vid liv.

I yrkesgrupp efter yrkesgrupp har kvinnor vittnat om mäns övergrepp på och trakasserier av kvinnor.  Många av de som pekades ut som förövare under MeToo-kampanjen är medelålders män. Att medelålders män är den grupp som har svårast att förändra sitt beteende gentemot kvinnor är inte förvånande – inte ens i det samiska samhället.

Att Lars-Johan Johansson – som i normala fall borde vara en bra manlig förbild för sina egna döttrar –  har en sådan unken kvinnosyn är bara att beklaga.

Även i det samiska samhället är det tydligt att framförallt medelårs män har svårt att förstå att en kvinnas nej är ett nej. Mäns våld, övergrepp och trakasserier mot kvinnor ska synliggöras och beivras vid alla tillfällen och i alla sammanhang.

Kvinnor och män skall ha rätt till kroppslig integritet. Kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Det handlar också om de kränkningar som kvinnor, reellt eller symboliskt, utsätts för.  Det är därför Jämställdhetspolitikens främsta uppgift att arbeta för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Jämställdhet är en del av mänskliga rättigheter. Inte ens partiledaren för Landspartiet svenska samer Lars-Johan Johansson kan ta sig rätten att kränka kvinnors mänskliga rättigheter och kvinnors förutsättningar att forma sina egna liv.

 

Ingrid Inga

Ledamot för Sámiid Riikkabellodat i Sametinget

070 55 42 999