Ny-/omvald partistyrelse för Sámiid Riikkabellodat

Ny-/omvald partistyrelse för Sámiid Riikkabellodat

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 15 juni 2018

 

Vid Sámiid Riikkabellodats årsstämma den 2 juni 2018 valdes följande partistyrelse för de kommande två åren:

Ordinarie 2018-2019                                              

Per-Olof Nutti, omval

Mats Berg, omval

Paulus Kuoljok, nyval ordinarie ledamot

Ersättare 2018-2019

Sylvia simma, omval

Åsa Blind, omval

Ingrid Inga, nyval ersättare

Ordinarie tidigare valda för 2017-2018                                               

Britt Sparrock

Johanna Njaita

Torkel Stinnerbom

Ersättare tidigare valda/fyllnadsval 2017-2018

Anja Walkeapää-Fjellgren, nyval/fyllnadsval

Jon Krista Jonsson

Lars-Anders Baer

Årsstämman valde Per-Olof Nutti till partiordförande för 2018.

I samband med årsmötet hölls partiträff där partiordförande tillika Sametingets styrelseordförande informerade om och diskuterades aktuella politiska frågor och om partiets inriktning.