Kallelse/Inbjudan till extra partiträff i Luleå

Publicerat 16 september 201

Sámiid Riikkabellodats styrelseledamöter och ersättare samt alla invalda förtroendevalda i Sametinget och partisympatisörer kallas/inbjuds till extra partiträff  den 29 september 2018 kl.12.00 till den 30 september  kl 12.00,  2018 på Elite Stadshotell  i Luleå.

Vid partiträffen är den kommande regeringsbildningen/regeringsskiftet är en av de viktigaste frågor att diskutera förutom utformningen av en modern samepolitik, mediastrategin för partiet, nya regler för kommande sametingsval och sist men inte minst vårt interna partiarbete inför resterande mandatperioden.

För alla Sámiid Riikkabellodats förtroendevalda är deltagande vid extra partiträffen obligatorisk. Våra sympatisörer är alltid välkomna till våra partiträffar.

Logi och mat och konferenslokal kommer att bokas på Elite Stadshotell i Luleå. Boendet är i dubbelrum.

Anmäl dig senast 25 september 2018 till Per-Olof Nutti, 070 – 212 91 34, eller 070 –376-31 12 e-post: ponutti@gmail.com

Samåkning ska ske i största möjliga utsträckning. Bilersättning utgår.

Varmt välkomma till ett årets viktiga partimöten

Per-Olof Nutti

Ordförande

070 376 31 13 eller 070 – 212 91 34, e-post:  ponutti@gmail.com