Pleenume Dearnesne seuhpeden 21-23b:ine 2019

Pleenume Dearnesne seuhpeden 21-23b:ine 2019

 

FÖREDRAGNINGSLISTA                                                       

 

Plenum i Dearna/Tärnaby 21- 23 maj 2019

§. 20 Öppnande

§. 21 Upprop avledamöter

§. 22 Val av tvåjusterare

§. 23 Eventuella extraärenden

§. 24 Politiskt uttalande från Sametinget till regeringen – bordlagt ärende

§. 25 Motioner –bordlagda ärenden

  1. M 535 – Tillgänglighet italarstolen
  2. M529-Regionarbete-enmöjlighetförökatsamisktsjälvbestämmande
  3. M 537 – Inrättande avoppositionsråd
  4. M 538 – Utbildning av Sametingets ledamöter i lagstiftningsförfarandet enligt svensk rätt, samt folkrättsliga begrepp ochprinciper
§ 26 S:ttrelsen och nämndernas redovisningar till 1,2lenum
1.       Styrelsens redovisning tillplenum
2.       Nämndernas redovisningar tillplenum
§ 27 Budget2019
§ 28 Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i sametinget
§ 29 Klimatstrategi
§ 30 OECD-utredningen
§ 31 Giellagaldu
§ 32 Valärenden
1.       Fyllnadsval-1:eviceordförande

2.       Fyllnadsval –  3:eviceordförande

3.       Fyllnadsval-

§ 33 Anmälan av motioner
§ 34 Avslutande