Coronaviruset (covid-19)

Coronaviruset (covid-19)

Sametingets ordförande avråder ledamöter från att delta i fysiska möten

Paulus Kuoljok har idag uppmanat samtliga sametingsledamöter att vidta försiktighetsåtgärder och inte delta på eller planera in fysiska möten.

Uppmaningen lyder:

För att ta vårt ansvar i att minska spridningen av Coronaviruset (covid-19) vill jag mycket starkt avråda samtliga sametingspolitiker att delta på fysiska möten. Jag vill även uppmana er att ej planera in fysiska möten och istället försöka lösa genomförandet av dessa på annat sätt.

Vad gäller planeringen av Sametingets plenum i maj i riksdagshuset i Stockholm så fortsätter vi än så länge enligt plan. Detta kan naturligtvis komma att ändras om vi ser att omständigheterna är sådana att ett genomförande av plenum blir omöjligt.

Jag hoppas att alla respekterar dessa uppmaningar och gör sitt för att begränsa smittspridning.

Paulus Kuoljok
Sametingets ordförande