Kallelse till årstämma 2020

Kallelse till årstämma 2020

Publicerad 25 augusti 2020

Kallelse till årsstämma 2020

Lördagen den 29 augusti 2020 kl 12.00

Ni kopplar upp Er själva på någon av följande alternativ

Gå med mötet på: https://call.lifesizecloud.com/4449932

Lösenkod: 7687

eller

Klicka för att ringa från mobilen (endast ljud)

Sverige: +46 85 809 77 34,, 4449932#,,7687#

Ring från telefon (endast ljud)

Sverige: +46 85 198 95 00

Sverige: +46 85 809 77 34

Mötesanknytning: 4449932#

Lösenkod: 7687

DAGORDNING 

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Godkännande av kallelsen till årsmötet
 3. Godkännande av dagordning för årsmötet
 4. Val av mötesordförande för årsstämman
 5. Val av sekreterare för årsstämman
 6. Val av två justeringspersoner
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2019
 8. Revisionsberättelse år verksamhetsåret 2019
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2019
 10. Förslag till budget för verksamhetsåret år 2020
 11. Val av ordförande för 2020
 12. Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till styrelsen 2020-2021
 13. Val av två revisorer och en ersättare 2020
 14. Val av 3 ledamöter och en ersättare till Valberedning 2020
 15. Ändring av Sámiid Riikkabellodats stadgar
 16. Arbetet i Sametingets styrelse, nämnder, Samefonden och Sameskolstyrelsen’
 17.  Partiarbetet inför valet 2021
  1. Analysgruppens redovisning
  2. Information från valarbetsgruppen inför Sametingsvalet 2021
  3. Information från arbetsgruppen för färdigställande av vallistor inför Sametingsvalet 2021

18. Avslutning av årsstämman

VÄLKOMMEN

Partistyrelsen