Archive For 03 oktober 2020

Statsbudgeten 2020 – några politik områden med samisk koppling

By |

Statsbudgeten  2020 – några politik områden med samisk koppling

Utklipp från statsbudgeten , del 3   Folkhälsan blir bättre men är ojämlik Ur ett globalt perspektiv är folkhälsan i Sverige god och i flera avseenden utvecklas hälsan positivt: medellivslängden ökar, fler skattar sin allmänna hälsa som god och förtida död minskar. Resultaten visar emellertid fortsatt ojämlikhet i hälsa och ingen förbättring syns från 2006…

Read more »

Statsbudgeten 2021 – De samiska näringarna

By |

Statsbudgeten 2021 – De samiska näringarna

Ett utklipp från statsbudgeten, men viss redigering, del 2,   2020-10-02   2.6.4 De samiska näringarna För att redovisa resultat och bedöma hur utvecklingen för de samiska näringarna bidrar till målet för utgiftsområdet samt det övergripande målet för samepolitiken krävs en utveckling av statistiken. Arbete med att ta fram relevanta indikatorer för samisk besöksnäring, samiskt hantverk,…

Read more »

Dags att Sametinget på allvar säkerställer renskötselns framtid

By |

Dags att Sametinget på allvar säkerställer renskötselns framtid

Publicerad 2 oktober 2020   Under den gångna vintern, våren och sommaren 2020 har renskötseln fått hantera obarmhärtiga väderförhållanden med mycket snö, blandat med regn både inom vinterbeteslanden och i vår-och sommarlanden. Dessa väderutmaningar har resulterat i att kalvförekomsten är historiskt låga i de flesta samebyar trots att stöd medgetts för utfodring. De renskötare som…

Read more »