Archive For 22 november 2020

Sametingets plenum i Arvidsjaur – förhållningsorder med anledning av covid19

By |

Sametingets plenum i Arvidsjaur – förhållningsorder med anledning av covid19

Sametingets presidiums förhållningsorder. De diskussioner och farhågor som uppstått på grund av att Sametinget aviserat att ett fysiskt plenum ska genomföras under vecka 48, föranleder Sametingets ordförande Paulus Kuoljok att ytterligare förklara hur presidiet resonerat och vilka åtgärder som vidtas för att minimera risken för smittspridning. Restriktioner gäller inte folkvalda församlingar De skärpta restriktionerna som…

Read more »

Sametingets plenum i Arvidsjaur den 22- 27 november 2020. Hela programmet.

By |

Sametingets plenum i Arvidsjaur den   22- 27 november 2020. Hela programmet.

Read more »

Några pekpinnar från Högsta Domstolens dom i Girjasmålet

By |

Några pekpinnar från Högsta Domstolens dom i Girjasmålet

2020-11-01 Remissutfallet – en indikation av den  svensk samepolitiska ”temperaturen och värderingsglidningen”. Det kanske mest intressanta  läsningen i lagrådsremissen är nog sammanställningen av yttrandena från olika remissinstanser. Yttrandena är inte entydiga , men visar att det det senaste årtiondena skett en åsiktsglidning mot en allt större förståelse av de samiska kraven på reformer både i sak…

Read more »

En ny konsultationsordning – Kejsarens nya kläder eller …?

By |

En ny konsultationsordning – Kejsarens nya kläder eller …?

2020-11-1 Regeringen fattar beslut om lagrådsremiss om en konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Den 29 oktober 2020 meddelade regeringskansliet att man under dagens regeringssammanträde  fattat beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag på att införa en ny lag om konsultation i ärenden av särskild betydelse för det samiska folket, en så kallad konsultationsordning….

Read more »