Archive For 01 november 2020

Några pekpinnar från Högsta Domstolens dom i Girjasmålet

By |

Några pekpinnar från Högsta Domstolens dom i Girjasmålet

2020-11-01 Remissutfallet – en indikation av den  svensk samepolitiska ”temperaturen och värderingsglidningen”. Det kanske mest intressanta  läsningen i lagrådsremissen är nog sammanställningen av yttrandena från olika remissinstanser. Yttrandena är inte entydiga , men visar att det det senaste årtiondena skett en åsiktsglidning mot en allt större förståelse av de samiska kraven på reformer både i sak…

Read more »

En ny konsultationsordning – Kejsarens nya kläder eller …?

By |

En ny konsultationsordning – Kejsarens nya kläder eller …?

2020-11-1 Regeringen fattar beslut om lagrådsremiss om en konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Den 29 oktober 2020 meddelade regeringskansliet att man under dagens regeringssammanträde  fattat beslut om en lagrådsremiss som innehåller förslag på att införa en ny lag om konsultation i ärenden av särskild betydelse för det samiska folket, en så kallad konsultationsordning….

Read more »