Author Archive

Valupptakt

By |

Nu är det bara 10 månader kvar till nästa Sametingsval. Den 19 maj 2013 kan väljarna avgöra hur Sametinget ska utvecklas i framtiden.. Det är därför viktigt att alla som vill vara med och påverka Sametinget anmäler sig till röstlängden och också röstar det 19 maj 2013. Din röst är viktig. Läs mer om Sametingsvalet…

Read more »

Svenska samernas landsmöte 18-19 juni 2012

By |

Ordförande, ombud och gäster Landsmötet har många viktiga frågor på sin agenda under de kommande två dagarna i Jokkmokk – samisk markanvändning, ny samepolitik, svensk rovdjurspolitik och frågan om ny rennäringsmyndighet skild från Sametinget. Det är med stort intresse jag kommer att följa dessa frågor eftersom de är minst lika aktuella inom den nyinrättade Rennäringsnämnden….

Read more »

Så har då det här årets andra plenumsmöte i Tärnaby inletts

By |

En spännande, lärorik första dag men tyvärr med en sådan debattnivå som återigen visar att Sámiid Riikkabellodat  är det stabila, ansvarstagande och långsiktiga alternativet i Sametinget En av de stora frågorna som debatterats under mötet idag är Kulturrådets förslag till kulturpolitiska handlingsplan. Plenum beslutade efter en lång debatt och votering att avstyrka handlingsplanen efter förslag…

Read more »