Author Archive

ESVs analys av Sametinget

By |

ESVs analys av Sametinget

Publicerat 15 februari 2017 Ekonomistyrningsverket (ESV) har nu lämnat rapport till regeringen om regeringsuppdraget att analysera Sametingets arbete med intern styrning och kontroll och hur myndigheten använder statliga medel. Analysen omfattar också förutsättningarna för att verksamheten bedrivs effektivt utifrån gällande reglering och hur verksamheten kan effektiviseras. Utgångspunkterna för ESVs analys har varit bestämmelserna i Sametingslagen,…

Read more »

Kallelse till årsstämma 2017

By |

Kallelse till årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017 Ort:            Gällivare Lokal:       Sameskolan, Gällivare Tid:            Lördagen den 25 februri 2017, kl 12.00         Dagordning: Öppnande av årsstämman Val av mötesordförande för årsstämman Val av sekreterare för årsstämman Val av två justeringspersoner Styrelsens verksamhetsberättelse/ ekonomisk rapport år 2016 Revisionsberättelse år 2016 Fråga om ansvarsfrihet…

Read more »

Första valdebatterna inför Sametingsvalet 2017

By |

Första valdebatterna inför Sametingsvalet 2017

Publicerat 3 februari 2017   JA, då har den publika valrörelsen inför Sametingsvalet 2017 startat. Internt i partierna har däremot valarbetet pågått redan under lång tid. En stor eloge till Sametingets ungdomsråd  Först ut med att arrangera en valdebatt var  Sametingets ungdomsråd. Anmärkningsvärt fanns inte partiet Jakt- och fiskesamerna och Min Geaidnu, från Sametingets politiska ledningen och…

Read more »

Nordiska samekonventionen

By |

Nordiska samekonventionen

Publicerat 30 januari 2017 förhandlingsdelegationen för Sverige, Norge och Finland och Sametingen i Sverige, Norge och Finland efter 5 års förhandlingar redovisat ett gemensamt förslag till Nordisk samekonvention den 19 januari 2017 i Helsingfors. Efter att ha tagit del av konventionstexten finner vi att det finns delar som är acceptabla men att det finns delar…

Read more »

Uttalande om Nordiska samekonventionen

By |

Uttalande om Nordiska samekonventionen

                Publicerat 19 januari 2017   Sámiid Riikkabellodat konstaterar att det är positivt att förhandlingsdelegationen för Sverige, Norge och Finland och Sametingen i Sverige, Norge och Finland efter 5 års förhandlingar redovisat ett gemensamt förslag till Nordisk samekonvention den 19 januari 2017 i Helsingfors. Efter att ha tagit…

Read more »

”Hela Sametingets verksamhet ska hyvlas”

By |

”Hela Sametingets verksamhet ska hyvlas”

Publicerad 8 januari 2017               I  januari 2016 informerade Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson, partiet Jakt- och fiskesamerna (JoF) om nödvändiga neddragningarna på grund av budgetunderskottet på närmare 2 milj kr inom förvaltningsanslaget. Enligt Håkan Jonsson, skulle ”det att skäras i de flesta anslagsposterna; alltså folkvalda delen, samisk kultur, åtgärder…

Read more »

Nyårskrönika

By |

Nyårskrönika

Publicerat nyårsafton 31 december 2016   År 2016 lider mot sitt slut och det dags att summera det gångna året och blicka framåt mot 2017. Att vara samepolitiker i Sametinget och aktiv renskötare har sina utmaningar. Utifrån min horisont ska jag försöka sammanfatta året utifrån ett globalt, nordiskt och nationellt perspektiv.   Global utblick Stora…

Read more »

Sametingets budget och regleringsbrev 2017

By |

Sametingets budget och regleringsbrev 2017

Publicerat 28 december 2016   Regeringen har den 14 och 20 december 2016 beslutat om regleringsbrev för Sametinget och andra samiska myndigheter/verksamheter enligt nedan:       Sametinget Utgiftsområdet 1: Sametingets förvaltning, ram                                        45 243 milj kr…

Read more »

Överklagan av Sametingets preliminära röstlängd

By |

Överklagan av Sametingets preliminära röstlängd

Publicerat 18 december 2016   Det har till dags dato upptagits ett flertal personer i Sametingets röstlängd i strid med gällande lagstiftning. Mot den bakgrunden kan Sámiid Riikkabellodat konstatera att det i Sametingets totala röstlängd finns personer som enligt gällande lagstiftning inte borde ha upptagits i sameröstlängden. Enligt vår mening är det sannolikt att det…

Read more »

Sametingets styrelse saknar kontroll över Sametingets ekonomiska förvaltning

By |

Sametingets styrelse saknar kontroll över Sametingets ekonomiska förvaltning

Publicerat den 16 december 2016 Ett skenbart sken? Sametingets styrelse har under hela hösten gett sken av att Sametingets budget är mycket kärv. I den fastställda budgeten för Sametingets förvaltningsanslag för 2016 ingick en anslagskredit med 1 832 000 kr. Sametingets styrelse meddelade  i brev till ansvarigt departement att anslagskrediten ska upparbetas under innevarande budgetåret….

Read more »