Author Archive

Regeringens tålamod med Sametinget tryter

By |

Regeringens tålamod med Sametinget tryter

                Publicerat 25 oktober 2016 På webbsidan Statskoll.se meddelas att Ekonomistyrningsverket får i uppdrag av regeringen att granska Sametingets pengahantering. Både Statskontoret och Riksrevisionen har vid flera tillfällen kritiserat myndigheten för bristande kontroll och ekonomiska överskridanden. Årsredovisningen för 2015 är inte upprättad enligt gällande regelverk, ger inte en…

Read more »

Partiträff i Lycksele 22-23 oktober 2016

By |

Partiträff i Lycksele 22-23 oktober 2016

                Publicerat 23 oktober 2016  Sámiid Riikabellodats förtroendevalda och sympatisörer är samlade i Lycksele för att diskutera framtidsfrågor och  Sametingsvalet i maj 2017. Vi summerar Sámiid Riikkabeelodats politiskt arbete under denna mandatparioden. Som vanligt är diskussionerna både livliga, roliga och framtidsinriktade. Vår nyvalda ordförande Per-Olof Nutti rivstartar också vårt gemensamma…

Read more »

Möte med Kulturdepartementet

By |

Möte med Kulturdepartementet

Publicerat 11 oktober 2016 Efter inbjudan från Kulturdepartement till dialog om viktiga samepolitiska frågor har oppositionen i Sametinget – Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Vuovdega fått tillfälle att under konstruktiv och positiv anda lägga fram de samepolitiska frågor som vi finner vara angelägna till departementet. Även ansvarig minister Alice  Bah-Kunhke hann vi träffa innan hon hastade…

Read more »

Dag 3: Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte/Skellefteå

By |

Dag 3: Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte/Skellefteå

Publicerat 2016-10-06 På plenums sista dag fortsatt beredningen av budgetuppföljningen för 2016. Styrelsens ordförande hade under gårdagen lovat återkomma med fördjupad information om de brister i redovisningen som  synliggjordes av  Samelandspartiet under gårdagens plenum. Styrelsens ordförande Håkan Jonson medgav att styrelsen i sin beredning inte uppmärksammat att det saknas budgetposter som ska vara med i uppföljningen. Styrelseordförande…

Read more »

Dag 2: Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte/Skellefteå

By |

Publicerat 5 oktober 2016 Under andra dagen av Sametingets plenum i Skellefteå fortsatte plenum med att debattera styrelsen och nämndernas redovisning.  Plenumsledamöterna riktade skarp kritik mot den summariska och bristfälliga redovisningen från styrelsens sida, främst saknas styrelsens redovisning om vilka sakfrågor som styrelsen framför vid möten med regeringen, och andra nationella och regionala aktörer t ex…

Read more »

Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte

By |

Sametingets plenum 3-6 oktober 2016 i Skiellehte

Publicerat 4 oktober 2016 Sametingets plenum i Skiellehte rivstartade med idag med en votering om ändrad turordning av ärenden på ärendelistan. Styrelseblocket försökte blockera den ändrade turordningen genom lite ihåliga argument om att ärendena ska tas i den ordning som de är upptagna på ärendelistan. Om styrelsen har berett ärenden på ett professionellt sätt skulle…

Read more »

Pressmeddelande

By |

Pressmeddelande

Publicerat 2016-09-30 Alltmer omöjligt att genomföra det politiska uppdraget inom Sametinget Sametingets funktion som både folkvalt organ och statlig myndighet är väl känt hos den samiska allmänheten. Men få – om ens någon – känner till eller ens uppmärksammar de allt sämre förutsättningarna för de av samiska folket valda representanterna i Sametingets plenum och nämnder…

Read more »

Statsbudgeten – anslaget till Sametinget för år 2017

By |

Statsbudgeten – anslaget till Sametinget för år  2017

Publicerat 25 september 2016 Det finns anledning att kommentera budgetförändringar för Sametingets budget för år 2017. I korthet innebär regeringens förslag till budgetförändringar i budgetpropositionen för 2017 följande: Förvaltningsanslaget Sametingets förvaltningsanslag ökar från 40 897 miljoner kr (2016) till 45 243 miljoner kronor år 2017. Ökningen sker genom att 3 miljoner kr tillförs Sametingets förvaltningsanslag…

Read more »

Rapport av FNs specialrapportör om situationen för samer i Sverige, Norge och Finland

By |

Rapport av FNs specialrapportör om situationen för samer i Sverige, Norge och Finland

Publicerat 2016-09-22 FNs specialrapportör Victoria Tauli-Corpuz har i sin rapport redovisat situationen för samerna i Sverige, Norge och Finland. För Sveriges del lyfter specialrapportören upp i sin analys av Sverige följande: att Sverige inte ratificerat ILO konventionen 169 trots internationella rekommendationer att Sverige har antagit en nationell ”action-plan” för företagande och mänskliga rättigheter som saknar…

Read more »

Sámiid Riikkabellodat stöder Standing Rock Sioux Tribe

By |

Sámiid Riikkabellodat stöder Standing Rock Sioux Tribe

Publicerat 20 september 2016 The Saamilandparty in Sweden expresses support for the Standing Rock Sioux Tribe in the Tribe’s fight to stop the construction of a pipeline across its land The Standing Rock Sioux Tribe is currently involved in a peaceful fight aiming to stop the Dakota Access Pipeline Corporation’s plans to construct an oil…

Read more »