Author Archive

Rapport av FNs specialrapportör om situationen för samer i Sverige, Norge och Finland

By |

Rapport av FNs specialrapportör om situationen för samer i Sverige, Norge och Finland

Publicerat 2016-09-22 FNs specialrapportör Victoria Tauli-Corpuz har i sin rapport redovisat situationen för samerna i Sverige, Norge och Finland. För Sveriges del lyfter specialrapportören upp i sin analys av Sverige följande: att Sverige inte ratificerat ILO konventionen 169 trots internationella rekommendationer att Sverige har antagit en nationell ”action-plan” för företagande och mänskliga rättigheter som saknar…

Read more »

Sámiid Riikkabellodat stöder Standing Rock Sioux Tribe

By |

Sámiid Riikkabellodat stöder Standing Rock Sioux Tribe

Publicerat 20 september 2016 The Saamilandparty in Sweden expresses support for the Standing Rock Sioux Tribe in the Tribe’s fight to stop the construction of a pipeline across its land The Standing Rock Sioux Tribe is currently involved in a peaceful fight aiming to stop the Dakota Access Pipeline Corporation’s plans to construct an oil…

Read more »

Motion om översyn av Sametingets röstlängd

By |

Publicerat 5 juni 2016 Sámiid Riikkabellodat har lämnat in en motion till Sametinget i vilken SáR begär en total översyn av röstlängden eftersom Sametingets Valnämnd alltsedan Sametingets inrättande gjort egna tolkningar av bestämmelserna i Sametingslagen vilket inneburit att ett antal personer som inte uppfyller kriterierna i Sametingslagen 1 kap 2 §, st 1 -3, upptagits i…

Read more »

Sámiid Riikkabellodats nyvalda styrelse

By |

Sámiid Riikkabellodats nyvalda styrelse

Publicerat 5 juni 2016   Samtid Riikkabellodat har vid årsstämman den 29 maj 2016 valt ny partiordförande och ny styrelse, enligt nedan för 2016-2017   Per-Olof Nutti, ordförande, nyval                      Sylvia Simma, ersättare, omval Matti Berg, ledamot, omval                …

Read more »

Sametingets plenum i Östersund 30 maj – 2 juni 2016

By |

Publicerat 2016-06-01 Sámiid Riikkabellodat har under Sametingets plenum inlämnat en motion om upptagande av personer på Sametingets röstlängd. Syftet med motionen är bl a att säkerställa att Sametinget verkligen är ett parlamentariskt organ för det samiska folket och att de kriterier som anges i Sametingslagen följs och tolkas enhetligt från tid till annan. Ytterligare ett syftet…

Read more »

Håkan Jonsson, JoF, saboterar samisk näringslivsutveckling

By |

Håkan Jonsson, JoF, saboterar samisk näringslivsutveckling

Publicerat 1 maj 2016 Sameradion har under senare tid haft ett flertal inslag om Sametingets förstudie om samiskt näringsliv. Det som förvånar mig är att Sameradion och Sametingets styrelseordförande lyckas skapa fler frågor än svar om förstudien om samiskt näringsliv. Sameradion lyckas inte få fram de verkliga motiven varför styrelseordförande Håkan Jonsson, partiet Jakt- och…

Read more »

Sámiid Riikkabellodats årsstämma 2016

By |

Publicerat 2016-04-29 Medlemmar och sympatisörer kallas/inbjuds till årsstämman som hålls i Kiruna på Samegården (Brytaregatan 14) söndagen den 29 maj kl 18.00 Dagordning Öppnande av årsstämman Val av mötesordförande för årsstämman Val av sekreterare för årsstämman Val av två justeringspersoner Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2015 Revisionsberättelse år 2015 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse Förslag…

Read more »

Kallelse till årsstämma med Sámiid Riikkabellodat

By |

Publicerat 17 april 2016 Sámiid Riikkabellodat håller årsstämma söndagen den 29 maj 2016, kl 18.00 på Samegården, Brytaregatan 14 i Kiruna. Dagordning 1.  Öppnande av årsstämma 2.  Val av mötesordförande för årsstämman 3.  Val av sekreterare för årsstämman 4.  Val av två justeringspersoner 5.  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2015 6.  Revisionsberättelse år 2015 7….

Read more »

Pressmeddelande

By |

Publicerad 29 februari 2016 Subtilt rasistisk vinkling av nyheter i lokala medier i Norrbotten Allt oftare kan vi samer se en subtil rasistisk vinkling av nyheter om samer eller om företeelser som rör samiska frågor. Norrländska Socialdemokraten (NSD) hade under fredagskvällen på internetmedia följande rubrik om vådaskjutningen i Gällivarefjällen: ”Vådaskjutning i renvaktarstuga – Gällivare –…

Read more »

Misstroendevotering i Sametingets plenum

By |

Publicerat 25 februari 2016 Guovssonásti lämnade under plenums första dag ett extra ärende om att återkalla uppdrag för Sametingets styrelseordförande och för ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen på grund av misskötsel av den ekonomiska förvaltningen. I dag har Sametingets plenum prövat begäran av återkallande av de nämnda uppdragen. Efter votering har Sametingets plenum beslutat att…

Read more »