Author Archive

Brist på politiska initiativ från Sametingets politiska ledning

By |

Publicerad 25 februari 2016 Under torsdagsförmiddagen behandlades frågan om budgetäskanden för perioden 2017-2019 och det som fick oss i Samelandspartiet att höja på ögonbrynen var att många frågor helt enkelt inte fanns med. Sametingets politiska ledning hade lyft fram Sametingsvalet 2017 Permanent Samiskt språkcentrum, Giellagáldu Folkbibliotek Samhällsplaneringens vikt Statistik Samisk idrott Etiskt råd Rovdjursinventering Skadeförebyggande…

Read more »

Politiskt självmål i Sametinget

By |

Publicerat 2016-02-24 Den andra dagen av Sametingets plenum avslutades idag vid 17-tiden. Hela den andra plenumdagen diskuterade Sametingets ledamöter Sametingets budget för 2016.  Kritiken framfördes dels av oppositionen (Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Vouvdega) för bristande underlag inför budgetbeslutet och dels av partier som ingår i styrelseblocket. Styrelsens ordförande Håkan Jonsson kunde inte redovisa ett komplett underlag för…

Read more »

Pressmeddelande

By |

Publicerat 5 februari 2016 Historisk dom vid Gällivare tingsrätt. Gällivare tingsrätt har den 3 februari 2016 meddelat en historisk dom om samiska jakt- och fiskerättigheter ovan odlingsgränsen i Girjas sameby. I sin motivering har tingsrätten bl a åberopat långvarigt samiskt brukande (urminnes hävd) inom Girjas sameby som juridisk rättsgrund för samernas jakt- och fiskerätt. – Sámiid…

Read more »

Historisk tingsrättsdom i Girjas-målet

By |

Publicerat 3 februari 2016 Gällivare tingsrätt har idag avkunnat dom i det s k Girjasmålet d v s frågan om Girjas sameby eller staten har ensamrätt till jakt och fiske inom samebyn. Motiveringen för domen berör många aspekter och därför kommer domen att behöva analyseras i sin helhet. Här ges en kort sammanfattning av domen:…

Read more »

Nyårskarameller

By |

Publicerat 2015-12-31 Årets nyårskarameller Dags att sammanfatta det gångna året och dela ut nyårskarameller i all välmening till politiker och allehanda makthavare i Sametinget, Sverige och världen. Såväl hårda som mjuka karameller, salta, söta och sura karameller delas ut – både utan insikt och avsikt. Årets hårdkokta nyårskaramell Årets mest hårdkokta nyårskaramell är utan tvivel…

Read more »

Julhälsning

By |

Publicerat 2015-12-24 Det gångna året har varit både händelserik och utmanande för rennäringen och för det samiska samhället. Ny regering 2015 inleddes med en ny regering ledd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Ansvaret för rennäringsfrågorna flyttades från Jordbruksdepartmentet till Näringsdepartementet med jordbruksminister Sven-Erik Bucht som ansvarigt statsråd. Ansvaret för samisk kultur och Sametinget flyttades till kultur-och…

Read more »

Sametingets budget

By |

Sametingets budget

Publicerat 23 december 2015 Sametingets styrelseordföranden Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna, har nu meddelat att Sametingets budgetsituation är allvarligt. För min del kan jag bara konstatera att ”sent skall syndaren vakna”. Den budgetsituation som Håkan Jonsson främst pratar om är upparbetat underskott i den folkvalda delen och överskridande av både styrelseordförande och vice styrelseordförande av…

Read more »

Rasismen och hatet mot samer

By |

Publicerat 19 december 2015 Kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kunhke inbjöd den 9 december 2015 Sametinget, samiska politiska partier och samiska organisationer till dialog om rasism, hatbrott och diskriminering mot samer på Kulturdepartementet inför regeringens arbete med en samlad nationell plan mot olika former av rasism och hatbrott. Sámiid Riikkabellodat, Vuovdega och Guovssonásti överlämnade gemensamt vår…

Read more »

Skrönan om kanslichefen på Sametinget

By |

Publicerat 2015-12-08 Skrönan om ”Ingrid Inga som anställde sig själv som kanslichef på Sametinget samtidigt som hon var styrelsens ordförande”  Allt sedan 2011 har en osanning gång efter annan återupprepats i media, sociala medier och i politiska sammanhang om att jag anställt mig själv som kanslichef på Sametinget samtidigt som jag var vald till Sametingets…

Read more »

Varg i renskötselområdet och långsiktig hållbar rennäring – är det förenligt eller?

By |

Publicerat 4 december 2015 Naturvårdsverket har i dagarna publicerat en analys och redovisning av hur socioekonomin påverkas av en vargpopulation som har gynnsam bevarandestatus. Utifrån den redovisade analysen föreslår Naturvårdsverket att referensvärdet för varg ska öka med 30 individer till sammanlagt 400 vargar (motsvarande 40 föryngringar) jämfört med det som riksdagen tidigare beslutat. Naturvårdsverket gör…

Read more »