Author Archive

Nordisk Samekonvention – full text

By |

Nordisk Samekonvention – full text

Publicerad 2017-02-09 NORDISK SAMEKONVENTION Regeringarna i Finland, Norge och Sverige, som konstaterar att samerna som folk och urfolk i de tre staterna har en egen kultur, ett eget samhällsliv och egna språk som sträcker sig över staternas gränser, att redan den första kodicillen till gränstraktat den 7 och 18 oktober 1751 (Lappkodicillen) la en grund…

Read more »

President ”Dirty” Donald Trump.

By |

President ”Dirty” Donald Trump.

Publicerad 2017-01-23 Amerika först Donald J. Trump svors in som ny president i USA, fredagen den 20 januari 2015 i Washington ett installationstal som inte liknat något tidigare lovade han att ge tillbaka makten till medborgarna och återupprätta USA:s rykte i världen. – Vårt budskap ska höras överallt. Från denna dag kommer en ny vision…

Read more »

Exit – President Obama

By |

Exit – President Obama

Publicerad 2017-01-21 Yes we can Efter 8 år som USA president avslutade Obama sin mandatperiod den 19 januari 2017. Hans eftermäle världen över är mer positivt om hans person och politiska ambitioner än hans politiska hantverk. Nu var ju en realitet att hans sista 4 år förmörkades av kongressens och senatens republikanska majoritet på olika…

Read more »

In memoriam Per Gustav Labba 1948-2017

By |

In memoriam Per Gustav Labba  1948-2017

Publicerad 2017-01-14 Vi har med sorg mottagit att Per Gustav Labba avlidit. Per Gustav Labba blev 69 år gammal. Han var uppvuxen i Saarivuoma sameby och var medlem i samebyn. Per Gustav Labba var hela sitt vuxna liv en offentlig person i det samiska samhället. På 1970-talet var han ett tag tjänsteman i Svenska Samernas…

Read more »

Valnämnden och arbetet med sameröstlängden – en interiör

By |

Valnämnden och arbetet med  sameröstlängden – en interiör

Publicerad 2017-01-04 Lite bakgrundsinformation till arbetet i valnämnden och i antagningsprocessen till sameröstlängden Valnämndens 2014 Mandatperioden 2014 hade valnämnden en budget på 120 000 kr (kostnaden för ordförandearvode för detta år är 16 000 kr). Alltså kan man förvänta sig ett enda fysiskt möte kan hållas under detta år och att de under de fysiska mötena…

Read more »

Länsstyrelsen avvisar Samelandspartiets överklagan av den preliminära röstlängden

By |

Länsstyrelsen avvisar Samelandspartiets  överklagan av den preliminära röstlängden

Publicerad 2017-01-04 Avslår överklagan Länsstyrelsen i Norrbotten har delgivit Sámiid Rikkabellodat den 3 januari 2017 att partiets överklagan av Sametings preliminära röstlängd avslås med hänvisningen till Sametingslagen 3 kap. 5 §. Där det framgår att ett parti inte kan överklaga den preliminära röstlängden. Länsstyrelsen beslut kan ej heller överklagas. Lagens bokstav Sámiid Rikkabelludat ordförande Per…

Read more »

En tillbakablick – 2016 års mest framträdande “politiker”

By |

En tillbakablick – 2016 års mest framträdande “politiker”

Publicerat 2017-01-02 Samepolitikerna har abdikerat De senaste åren och framförallt under 2016 har offentliga samiska personer som arbetar inom konst och musik, med nära kopplingar till samisk aktivism tagit över det offentliga samtalet om samer och samepolitik. Samtidigt har ledande samepolitiker som t.ex. Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson mer eller mindre försvunnit och hörs sällan i…

Read more »

Annus Horribilis – spridda reflektioner över den tid som gått

By |

Annus Horribilis – spridda reflektioner över den tid som gått

Publicerat 2017-01-01 Ett satans år Det gamla året avslutades och de nya året inleddes med att 39 personer dödades i en terrorattack mot en nattklubb i Istanbul i Turkiet i natt. 69 personer vårdas på sjukhus efter att ha blivit skadade. Ett gånget år kan beskrivas på många sätt. Drottning Elisabeth II beskrev 1992 som…

Read more »

Etik på högsta nivå och Kulturarvspolitik

By |

Etik på högsta nivå och Kulturarvspolitik

Publicrad 2016-12-28 Etiskt råd Den 13 december 2016 kunde man på SR Sameradions hemsida läsa att Sametingets styrelse utsett ett etiskt råd. Rådet ska utarbeta rådgivande riktlinjer för bland annat återförande och återbegravning av mänskliga kvarlevor. Ledamöterna Åsa Virdi Kroik, Katarina Pirak Sikku och Mikael Jakobsson blev utsedda att ingå i rådet, med förbehållet man…

Read more »

2016-12-24

By |

2016-12-24

Read more »