Author Archive

En ny Samelandspartist?

By |

En ny Samelandspartist?

Den 22 september fick Sylvia Simma en dotter och vi vill passa på att gratulera henne och Anders Kråik. Givetvis hoppas vi att när dottern når lämplig ålder så väljer hon att representera Samelandspartiet, det enda rätta valet. Återigen Grattis Sylvia

Read more »

Statsbudgeten för 2010 – Areella näringar, landsbygd och livsmedel (23)

By |

Read more »

Statsbudgeten för 2010 – Rikets styrelse

By |

Texten nedan är hämtad från statsbudgeten för år 2010 – Rikets styrelse, sidan 31.

Read more »

Vissa samepolitiska frågor Ds 2009:40

By |

Promemorian innehåller förslag till ändringar i rennäringslagstiftningen med utgångspunkt i Rennäringspolitiska kommitténs förslag (SOU 2001:101). Överlämnat till regeringen den 16 september 2009. Se vidare regeringens  hemsida www.regeringen.se/sb/d/108/a/131643

Read more »

Pressmeddelande 2009-09-16. Svensk samepolitik 2009 – Ett generande hyckleri

By |

I en brett upplag artikel på DN debatt den 16 september presenterar de fyra allianspartiernas (M, KDS, FP och C) arbetsgrupp för samefrågor sina ambitioner rörande rennärings- och samepolitiken. Artikelens rubrik är ”Historisk uppgörelse ger samerna större inflytande”.  

Read more »

Sametingsvalet 2009 och Sametingets nya ledning – En analys

By |

Sámiid Riikkabellodat/Samelandspartiet/SáR vill mot bakgrund av den diskussion som uppstått i samband med konstitueringen av Sametinget den 25- 28 augusti 2009 i Kiruna informera partiets väljare och andra intresserade om den politiska process som ledde till att Sametinget valde ett nytt presidium och en ny styrelse. Ett presidium som nu leds av Skogsamernas Stefan Mikaelsson som Sametingets…

Read more »

Desinformation av Sara Larsson

By |

Med anledning av Sara Larssons uttalanden i Sameradion om att valen till Sametinget genomfördes med det proportionella valsättet, vill Samelandspartiet bemöta denna osanning och felaktiga information från Sara Larsson.  Enligt valberedningens protokoll framgår det klart att Valberedningens ordförande inte ens redovisade Samelandspartiets nominerade kandidat till Sametingets presidium till plenum. Samelandspartiets nominerade kandidat kunde därför inte…

Read more »

Pressmeddelande 2009-09-02

By |

 Maktallians utan politisk viljeinriktning  Sámiid Riikabelludat har följt debatten i media där de olika partierna haft synpunkter på vårt agerande under plenum i Kiruna. Bl a har Min Geaidnu efterlyst vårt deltagande i Sametingets nya ledning.  Vi vill därför göra det tydligt att det under den nu inledda mandatperioden finns en majoritet i Sametinget på…

Read more »

Ny styrelse i sametinget

By |

Under torsdagen kunde Sametingets plenum efter långa förhandlingar välja en ny styrelse. En majoritet av plenums ledamöter valde en styrelse på fem . I den majoriteten finns inte Samelandspartiet med av skäl som vi har redogjort i vår röstförklaring under plenum.(vår röstförklaring kommer att finnas på hemsidan efter helgen) Den nya majoriteten inom sametinget valde ledamöter till…

Read more »

Samelandspartiets nya Sametingsledamöter

By |

Ordinarie ledamöter i sametinget: Ingrid Inga Bror Saitton Britt Sparrock Lars-Anders Baer Margret Fjellström Sylvia Simma Ersättare enligt följande: Christina Åhrén Michael Teilus Jörgen Jonsson Lars-Gunnar Simma Paulus Kuoljok Barbro Poggats Jörgen Jonsson (eftersom Jörgen blev vald till SSR’s nya ordförande säger han upp sina Sametingsuppdrag) Lars-Olof Baer Torkel Stinnerbom Kjerstin Valkeapää Anna-Marja Kaddik Mia…

Read more »