Author Archive

Sametingets nya ledning

By |

Pressmeddelande från Samelandspartiet 2009-06-25 Valesultatet i Sametingsvalet meddelades 26 maj 2009 och sedan dess har det interna arbetet pågått inom och mellan partier. Samelandspartiet konstaterar att det finns små förutsättningar att Sametingets nya ledning väljs utifrån ett parlamentariskt valsätt. Det alternativ som då återstår är att Sametingets ledning väljs proportionellt, det vill säga utifrån antalet…

Read more »

”En ny rovdjursförvaltning” – regeringens proposition SOU 2008/09:210

By |

  Regeringen föreslår i sin proposition en ny regionaliserad förvaltning med ökat lokalt inflytande. Enligt regeringen måste en ny trovärdig rovdjurspolitik ta hänsyn till människor om bor i områden med tät förekomst av rovdjur. Lokalbefolkningen ska ges större möjligheter att påverka rovdjursförvaltningen.

Read more »

Ingen tydlig vinnare i Sametingsvalet

By |

    26 maj 2009 meddelas valresultatet i Sametingsvalet som genomfördes 17 maj. Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för den slutliga sammanräkningen. Samelandspartiet har under den gångna mandatperioden suttit i Sametingets politiska ledning. Samelandspartiets ordförande Ingrid Inga är ganska nöjd över partiets valresultat. Samelandspartiet får sex mandat.  

Read more »

Pressmeddelande om Renbeteskonventionen

By |

Ny renbeteskonvention mellan Sverige och Norge – onödigt  förhandlande i 12 år?

Read more »

Pressmeddelande om Nya samebyn

By |

 Nya former för lokalt självbestämmande – den nya samebyn.

Read more »

Bemötande på JoF’s utspel ang samefondens medel

By |

Read more »

Pressmeddelande ang. vallistor

By |

Read more »

När kommer Sametingspolitikerna till din ort?

By |

Datum och plats för partidebatter inför Sametingsvalet 2009

Read more »

Samelandspartiets valprogram

By |

Samelandspartiets valprogram

Read more »

Med kvinnligt perspektiv

By |

Med kvinnligt perspektiv

Här kan du titta på Samelandspartiets jämställdhetsfolder

Read more »