Archive For The “Aktuell samepolitik” Category

Per Olof Nutti vald till styrelseordförande i Sametinget

By |

Per Olof Nutti vald till styrelseordförande i Sametinget

Publicerad 2017-08-29   Paulus Kuoljok vald till Sametinget ordförande Vid konstitueringen   av de nyvalda Sametinget i Östersund valdes Paulus Kuoljok  – Samelandspartiet till Sametinget nua ordförande. Per Olof Nutti vald till Sametingets styrelseordförande I den fortsatta konstitueringen valdes Per Olof Nutti till styrelsen ordförande

Read more »

Maktskifte i Sametinget

By |

Maktskifte i Sametinget

Pressmeddelande 2017-08-29, Staare   Maktskifte i Sametinget Den tidigare oppositionen bestående av Sámiid Riikkabellodat, Guovssonásti och Vuovdega tar tillsammans med Samiska Folkomröstningspartiet och partiet Samerna över den politiska ledningen av Sametinget. Den valtekniska samverkan som partierna bildar består av 17 mandat. –     Vårt samarbete betyder att vi skapar en stabil majoritet för vår gemensamma politik. Vi…

Read more »

Remissvar- ESVs rapport Analys av Sametinget

By |

Remissvar- ESVs rapport Analys av Sametinget

    Publicerad 25 augusti 2017 ESVs rapport: Analys av Sametinget – finansiering och intern styrning och kontroll, 2017:6, Ku2017/00365/DISK  Sámiid Riikkabellodat vill lämna följande synpunkter på Ekonomistyrningsverkets iakttagelser och förslag i rubr rapport: Bakgrund ESV har på uppdrag av regeringen analyserat Sametingets arbete med intern styrning och kontroll och hur myndigheten använder statliga medel….

Read more »

En rötmånadshistoria av rent gigantiska mått – ”Det börjande som en skakning på nedre däck”

By |

En rötmånadshistoria av rent  gigantiska mått – ”Det börjande som en skakning på nedre däck”

Publicerad 2017-08-12   Skrock och vidskeplighet Inom politiken finns många verktyg och det finns politiker och politiska grupperingar inte dra sig för att använda skrock och vidskeplighet i sin gärning. Ibland finns dock tillfällen då verkligheten och verkliga händelser överträffar dikten och detta hände sommaren 2017. Rötmånadens menliga inverkan på svensk politik Rötmånaden är ett…

Read more »

Grattis Sverige!

By |

Grattis Sverige!

Read more »

Sametingsvalet – slutresultatet

By |

Sametingsvalet – slutresultatet

Publicerat 2016-06-01 Val till Sametinget 2017 Röster Valda Personröster Statistik Valsedlar Vallokaler   Val till Sametinget – Valda Protokoll val till Sametinget 2017-05-21 Mandatfördelning Förk. Parti Mandat 2017 +/- Mandat 2013 AAAF Albmut – Almetjh – Almasj – Folket 1   1 G Guovssonásti 5 +2 3 JF Jakt- och Fiskesamerna 9   9 LSS…

Read more »

Sametingets ordinarie ledamöter 2017 – 2021

By |

Sametingets ordinarie ledamöter 2017 – 2021

Publicerad 2017-05-31 Enligt uppgifter från Valmyndigheten är följande personer ordinarie ledamöter i Sametinget. Antal personvalda ledamöter ökat jämfört med tidigare val. Bland överraskningarna märks  att Lars-Jon Allas, Guovssonásti återkommer och att Anders Kråik, Samerna genom  personval ”slog ut” ordförande Simon Wetterlund.  ”Partibytaren”  Stefan Mikaelsson återkommer nu som ledamot i   moder-partiet Vuovdega. Håkan Jonsson, JoF blev…

Read more »

Sametingsvalet – Preliminär mandatfördelning

By |

Sametingsvalet – Preliminär mandatfördelning

Publicerad 2017-05-31 Under tisdagen den 30 maj offentliggjorde länsstyrelsen i Norrbottens län det preliminära  val resultatet. Det slutliga valresultatet jämte vilka som blivit invalda kommer sannolikt offentliggörs den 31 maj. På Valmyndighetens hemsida presenteras nu den preliminära mandatfördelningen, se fördelningen nedan. Preliminär mandatfördelning Parti Röstetal Procent Mandat Albmut – Almetjh – Almasj – Folket 122…

Read more »

Vinnare och förlorare Sametingsvalet

By |

Vinnare och förlorare  Sametingsvalet

Publicerat 2017-05-30   Vinnare och förlorare.  Under tisdagen  offentliggjorde länsstyrelsen i Norrbottens län valresultatet i Sametingsvalet. De sittande regeringsblocket med partiet Jakt- och fiske, Samerna, LPSS, Min Geaidnu och Albmut gick tillbaka. Överraskande nog fick också Samiska folkomröstningspartiet ett mandat. De stora förlorarna i valet är Min Geaidnu och Samerna och nu sitter med ett…

Read more »

Sanningens ögonblick – 30 maj 2017

By |

Sanningens ögonblick – 30 maj 2017

Publicerat 2017-05-29   I väntan på valresultatet Sametingsvalet är nu över och den 30 maj offentliggörs valresultatet. Det är nog många som antingen bävar eller hoppas det bästa. Så långt verkar det att valdeltagandet blir högre än 2013 års val. Sannolikt blir det marginell ökning, vilket betyder att man kanske ligger något över 60 %…

Read more »