Archive For The “Aktuell samepolitik” Category

Kallelse till Sámiid Riikkabellodats årstämma 2017

By |

Kallelse till Sámiid Riikkabellodats årstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017 Ort:            Gällivare Lokal:       Sameskolan, Gällivare Tid:            Lördagen den 25 februri 2017, kl 12.00         Dagordning: Öppnande av årsstämman Val av mötesordförande för årsstämman Val av sekreterare för årsstämman Val av två justeringspersoner Styrelsens verksamhetsberättelse/ ekonomisk rapport år 2016 Revisionsberättelse år 2016 Fråga om ansvarsfrihet…

Read more »

Pressmeddelande om mediagranskningen av Sametinget

By |

Pressmeddelande om mediagranskningen av Sametinget

14 februari 2017 Medias bevakning och rapportering av Sametingets verksamhet – både myndigheten Sametinget och den folkvalda politiska delen – men framförallt dess verkställande organ styrelsen är en nödvändighet i en samisk demokrati. I dag har Sametingets plenum ingen formell insyn eller kontroll av hur Sametingets styrelseordförande, styrelsen, eller myndigheten verkställer politiska beslut eller sköter…

Read more »

Donald Trumps mediastrategi introduceras av Sametingets ledning på svensk sida

By |

Donald Trumps mediastrategi introduceras av Sametingets ledning på svensk sida

Publicerad 2017-02-16 Smekmånaden är över SR Sameradions och SR Norrbottens granskning av hur dels Sametingets ledning använt skattemedel, dels hur Sametingets kansli förvaltad budgetmedel har nu fått en ny överraskande vändning. Sametinget smekmånad med media är definitivt över. Ömfotade politiker Efter den granskning som SR Sameradion och SR Norbotten företagit av hur Sametingets ordförande Håkan…

Read more »

ESVs analys av Sametinget

By |

ESVs analys av Sametinget

Publicerat 15 februari 2017 Ekonomistyrningsverket (ESV) har nu lämnat rapport till regeringen om regeringsuppdraget att analysera Sametingets arbete med intern styrning och kontroll och hur myndigheten använder statliga medel. Analysen omfattar också förutsättningarna för att verksamheten bedrivs effektivt utifrån gällande reglering och hur verksamheten kan effektiviseras. Utgångspunkterna för ESVs analys har varit bestämmelserna i Sametingslagen,…

Read more »

Kallelse till årsstämma 2017

By |

Kallelse till årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017 Ort:            Gällivare Lokal:       Sameskolan, Gällivare Tid:            Lördagen den 25 februri 2017, kl 12.00         Dagordning: Öppnande av årsstämman Val av mötesordförande för årsstämman Val av sekreterare för årsstämman Val av två justeringspersoner Styrelsens verksamhetsberättelse/ ekonomisk rapport år 2016 Revisionsberättelse år 2016 Fråga om ansvarsfrihet…

Read more »

Nordisk Samekonvention – full text

By |

Nordisk Samekonvention – full text

Publicerad 2017-02-09 NORDISK SAMEKONVENTION Regeringarna i Finland, Norge och Sverige, som konstaterar att samerna som folk och urfolk i de tre staterna har en egen kultur, ett eget samhällsliv och egna språk som sträcker sig över staternas gränser, att redan den första kodicillen till gränstraktat den 7 och 18 oktober 1751 (Lappkodicillen) la en grund…

Read more »

Första valdebatterna inför Sametingsvalet 2017

By |

Första valdebatterna inför Sametingsvalet 2017

Publicerat 3 februari 2017   JA, då har den publika valrörelsen inför Sametingsvalet 2017 startat. Internt i partierna har däremot valarbetet pågått redan under lång tid. En stor eloge till Sametingets ungdomsråd  Först ut med att arrangera en valdebatt var  Sametingets ungdomsråd. Anmärkningsvärt fanns inte partiet Jakt- och fiskesamerna och Min Geaidnu, från Sametingets politiska ledningen och…

Read more »

Nordiska samekonventionen

By |

Nordiska samekonventionen

Publicerat 30 januari 2017 förhandlingsdelegationen för Sverige, Norge och Finland och Sametingen i Sverige, Norge och Finland efter 5 års förhandlingar redovisat ett gemensamt förslag till Nordisk samekonvention den 19 januari 2017 i Helsingfors. Efter att ha tagit del av konventionstexten finner vi att det finns delar som är acceptabla men att det finns delar…

Read more »

President ”Dirty” Donald Trump.

By |

President ”Dirty” Donald Trump.

Publicerad 2017-01-23 Amerika först Donald J. Trump svors in som ny president i USA, fredagen den 20 januari 2015 i Washington ett installationstal som inte liknat något tidigare lovade han att ge tillbaka makten till medborgarna och återupprätta USA:s rykte i världen. – Vårt budskap ska höras överallt. Från denna dag kommer en ny vision…

Read more »

Exit – President Obama

By |

Exit – President Obama

Publicerad 2017-01-21 Yes we can Efter 8 år som USA president avslutade Obama sin mandatperiod den 19 januari 2017. Hans eftermäle världen över är mer positivt om hans person och politiska ambitioner än hans politiska hantverk. Nu var ju en realitet att hans sista 4 år förmörkades av kongressens och senatens republikanska majoritet på olika…

Read more »