Archive For The “Inför plenum” Category

Extra ärende på Sametingets plenum 17-19 februari 2015

By |

Publicerat 2015-02-19 Sametingets plenum beslutade i enligt med Sámiid Riikkabellodats m fl yrkande om utökade medel för utfodring av renar vintern 2014/2015. Beteskris vinter 2014/2015 Sametinget får lämna katastrofskadeersättning enligt 35 a § rennäringsförordningen. Utbetalning får göras med högst 50 procent av verifierade foderkostnader eller, efter beslut av Sametinget, med ett av tinget angivet schablonbelopp…

Read more »

Sametingets plenum 17-19 februari 2015 i Sundsvall

By |

Publicerat 18 februari 2015 § 8 Sametingets budget Så har då Sametingets plenum beslutat anta styrelsens förslag till budget för 2015. Plenum  beslutade också att Sametinget ska –  om det finns ekonomiska förutsättningar –  genomföra politikerutbildning samt att ev utöka budgeten för presidiet och att plenum får information om budgetläget vid plenumsmötena. Debatten  om budgeten kom…

Read more »

Sametingets plenum 17-19 februari 2015 i Sundsvall

By |

Publicerad 18 februari 2015 § 5 Sametingets framtida samepolitik Styrelsens beredning och förslag till arbetet med Sametingets framtida samepolitik väckte viss förvåning. Sámiid Riikkabellodats ledamot la – förvånande nog –  fram ett motförslag till styrelsens förslag. Anledningen till denna manöver torde vara att styrelseordförandens förslag till ärendetext inte överensstämde med den ärendetext som styrelsen kommit överens om…

Read more »

Sametingets plenum 17-19 februari 2015 i Sundsvall

By |

Publicerat 2015-02-17 Så har då Sametingets första plenum för år 2015 i Sundsvall startat. Vid första anblicken är ärendelistan för plenumsmötet kort och utan kontroversiella ärende. Men redan under punkten ev extra ärenden exploderade ärendemängden. Inte mindre än 4 extra ärenden anmäldes varav två av extra ärendena handöade om återkallande av förtroendeuppdrag för ledamöter inom…

Read more »

Inför Sametingets plenum i Sundsvall

By |

Publicerad 2015-02-11   Sametinget plenum  i Sundsvall står nu inför dörren. På Sametingets hemsida finns mer information om plenumsförhandlingarna, jämte relevanta handlingar. _________________________________________________   Plenum Sametingets folkvalda organ håller plenum tre gånger per år. Aktuella handlingar finns för nedladdning i högerspalten cirka en vecka innan. Kommande plenum 2015: v. 8 17-19 februari i Sundsvall v….

Read more »

Lyssna på Sametingets förhandlingar direkt på SVT eller SR

By |

Publicerad 2014-09-30 SVT sänder live från Sametingets plenum Sändningen startar kl.08.30 idag.SVT sänder direkt från Sametingets plenum i Luleå under alla plenumsdagar, tisdag-torsdag. På tisdag eftermiddag kl.13.00-17.30, sänder SVT direkt från Seminarium om samisk hälsa (inget plenum pågår under tiden). www.sr.se

Read more »

Ett tunt plenum utan överraskningar eller?

By |

Publicerat 2014-09-2 Tunn ärendelista När Sametingets   plenum dra igång den 30 september 2014 i Luleå är föredragningslistan tunn och där saknas ett ärendet som varit stående på plenum ärendelista  de senaste  14 år, nämligen budgeten. Sametingets handlingsplan för kultur som varit ute på remiss och fått mycket stryk, saknas också på ärendelistan. I Sametingets…

Read more »

Sametingets plenum i Luleå

By |

Sametingets plenum i Luleå

Publicerat 2014-09-27 Plenum [Plats] Luleå, Elite hotell SAMETINGET har plenum den 30 september – 2 oktober 2014 på Elite Stadshotell, Storgatan 15 i LuleåTisd. 30/9 kl 08.30 Plenum öppnas 08.40-10.00 Allmänpolitisk debatt Ärenden som behandlas under mötesdagarna är bl a: Motioner Bordlagda interpellationer och frågor Sametingsordningen Sammanträdesorter för plenum 2014 Sametingets öppnande 2017 Rennäringspolitiskt program…

Read more »

Sametingets plenum 29 september-2 oktober 2014 i Luleå

By |

Publicerad den 16 september 2014 Så har då supervalårets sista val genomförts. Resultatet av riksdags-, landstings – och kommunvalen förskräcker många främst genom Sverigedemokraternas valframgång. Socialdemokraterna väntas bilda en ny regeringen. En av de viktigaste styrmedlen för att genomföra den utlovade politiken som en riksdag/regering har är statsbudgeten. Så även denna gång. Även för det…

Read more »