Archive For The “lab” Category

Sámi álbmotbeaivi 2015

By |

Sámi álbmotbeaivi 2015

Publicerad 2015-02-06 http://www.sametinget.no/ Sámi álbmotbeaivi ja našuvnnalaš dovdomearkkat Guovvamánu 6.b.lea virggálaš leavgabeaivi Norggas ja čalmmustahttojuvvo miehtá riikka sámi álbmotbeaivin. Ollu dáhpáhusat ja govastagat čatnasit dán beaivái. Sámediggeráđđi čalmmustahttá beaivvi go lea mielde doaluin miehtá riikka. Vuolimusas dán siiddus leat ávkkálaš leaŋkkat mat addet eanet dieđuid álbmotbeaivvi birra. Beaivi čalmmustahttojuvvo vuosttaš sámi riikkačoahkkima muitun mii dollojuvvui Metodistagirkus…

Read more »

Samisk Pridefestival i Kiruna

By |

Samisk Pridefestival i Kiruna

Den 16 oktober körde den första  samiska hbtq-festivalen,  Sápmi Pride i Kiruna,  Det är hbtq-projektet Queering Sápmi som står bakom initiativet till den samiska motsvarigheten till Stockholm Pride och det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra finansierar festivalen. Arrangörerna förväntar att  ca 100 samiska deltagarna från Sverige, Finland, Norge och Ryssland  kommer att delta. I programmet ingår bl.a sexworkshop…

Read more »