Archive For The “I övrigt” Category

Nämnden för Sameskolstyrelsen

By |

Publicerat 2015-11-09 Slutligen har nu Statens ansvarsnämnd beslutat i frågan om Sameskolstyrelsen anmälan om ev avskedande av skolchefen vid Sameskolstyrelsen. Ansvarsnämnden har inte funnit att de skäl som Sameskolstyrelsens anfört – illojalt agerande, bristande ledarskap och omdömeslöst agerande av skolchefen- är styrkta i formell ordning och nämnden har därmed funnit att det inte finns tillräckliga…

Read more »

Förberedelser inför klimatmötet COP 21 i Paris

By |

Publicerad 30 oktober 2015 Samer i Bonn Inför klimatmötet COP 21 har i veckan pågått det sista förberedande förhandlingsmötet i Bonn, där tjänstemän och förhandlare från 190 länder, men även urfolk försöker formera sig innan FNs klimatmöte COP21 startar i Paris i slutet av november. Utan att överdriva är oenigheten bland länderna stora, framförallt de…

Read more »

Sametingets budgetunderskott

By |

Publicerat 18 oktober 2015 Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson redovisade vid plenum i Lycksele i september att Sametinget har ett stort budgetunderskott, prognosticerat till mellan 2,5-3,0 milj kr i slutet av året. Vidare argumenterade han att förvaltningsanslaget även under tidigare budgetår visat på underskott och menade att årets underskott kunde likställas med tidigare underskott. Detta är…

Read more »

Kallelse till Sámiid Riikkabellodats årsstämma 2015 i Gällivare.

By |

Publicerad 21/28 april 2015   Sámiid Riikkabellodats årsstämma 2015 hålls i Gällivare. Lokal: Quality Hotel & Resort Lapland, Gällivare Tid: Tisdagen den 2 juni 2015, kl 17.30 Dagordning: Öppnande av årsstämman Val av mötesordförande för årsstämman Val av sekreterare för årsstämman Val av två justeringspersoner Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2014 Revisionsberättelse år 2014…

Read more »

Kallelse till Sámiid Riikkabellodats årsstämma 2015

By |

Publicerad 21 april 2015 Sámiid Riikkabellodats årsstämma 2015 hålls i Gällivare. Lokal:      Quality Hotel & Resort Lapland, Gällivare Tid:          Tisdagen den 2 juni 2015, kl 17.30 Dagordning:  Öppnande av årsstämman Val av mötesordförande för årsstämman Val av sekreterare för årsstämman Val av två justeringspersoner Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2014…

Read more »

Ett ”rättshaveri” ?

By |

Publicerat 2015-04-01   Dunkla turer I samiska media har rapporteringen kring de dunkla turerna i Sameskolstyrelsen (SAMS) varit ett återkommande temat under inledningen av året 2015. Lite symtomatiskt på det hela är sameskolchefen första kommentarer i SR sameradion efter SAMS avskeds hot mot honom när han uttalar: ”- Att jag skulle bli kickad fick jag höra via media säger…

Read more »

Tiina Sanila-Aikio – vuosttaš nuortalaš mii lea válljeuvvuin Suoma sámedikki sagadoallin

By |

Tiina Sanila-Aikio – vuosttaš nuortalaš mii lea válljeuvvuin Suoma sámedikki sagadoallin

http://www.saminissonforum.org/2008/11/snf-ovdanahttinbalkkasupmi-2008-nuortasapmelazzii-tiina-sanila-aikio/     Tiina Sanila-Aikio  lea vuosttaš nuortalaš mii lea válljeuvvuin Suoma sámedikki sagadoalli  ja vel vuosttaš nissonolmmoš dien doaimmas. Nuortalašgiela ja kultuvrra oahpaheaddji Tiina Sanila-Aikio (r.1983),    Anáris válljejuvvui ságadoallin jienaiguin 12–8; vuostteevttohas lei ovdalaš rektor Yrjö Musta  Anáris. Várreságadoallin válljejuvvui Heikki Paltto Anáris  ja nubbin várreságadoallin ja ođđa stivrra lahttun eanodatlaš luohkáoahpaheaddji Ulla-Maarit Magga…

Read more »

Den nya ärkebiskopen ifrågasätter svensk samepolitik

By |

Publicerad 2015-01-26   Ärkebiskopens  fem  teser Den nye ärkebiskopen i Svenska kyrkan Antje Jackelén talar klarspråk i en debattartikel i Dagens Nyheter (DN) den 25 januari 2014, med anledningen av FN:s granskning av bl.a. svensk samepolitik denna vecka.  Hon följer den förre ärkebiskopens linje, men hennes tonläge är  skarpare och i sakfrågorna är hon mycket tydligare….

Read more »

By |

Read more »

Följ Sameradions valvaka i radio

By |

Publicerat 2014-09-14, kl 20.30 Valvaka: Vi sänder direkt ikväll kl.23.30 i P2 Supervalåret går mot sitt slut och idag sänder vi direkt mellan halv tolv och midnatt i P2 och på webben. Här kommer du bland annat att få höra vad samiska partiföreträdare anser om det preliminära valresultatet och hur det påverkar det samiska samhället. I dagens…

Read more »