Archive For The “I övrigt” Category

Sámiid Riikkabellodats jahkečoahkkin 2014, Staaren/Östersund

By |

Publicerad den 22 april 2014 Kallelse till årsstämma 2014 Ort: Östersund Lokal: Gaaltjie, Köpmangatan 58, Östersund Tid: Söndag den 18 maj 2014, kl 13.00 Dagordning: 1. Öppnande av årsstämman 2. Val av ordförande för årsstämman 3. Val av sekreterare för årsstämman 4. Val av två justeringspersoner 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2013 6….

Read more »

Glad Påsk

By |

Glad Påsk

Publicerat 2014-04-20 En påminnelse om varför Påsk högtiden firas Påsken är den största högtiden under det kristna kyrkoåret och firas till åminnelse av Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse. Den kristna påsken är till sin natur, både genom händelser och tidpunkten när den infaller, kopplad till den judiska påsken. Högtidens svenska namn kommer också från dess hebreiska namn ”פֶּסַח” (pesach), vilket…

Read more »

Ett Nytt Arktiskt Ekonomiskt Forum?

By |

Ett Nytt  Arktiskt Ekonomiskt Forum?

Publicerad 2014-04-11 Yellow Knife Den 26 och 27 mars 2014  höll Arktiska Rådets ” Senior Arctic Officials” (SAO), dvs styrelsen i Arktisk råd sin andra möte under det kanadensiska ordförandeskapet i Arktisk Råd. Temat för det kanadeniska ordförande skapet är ” Utveckling för folket i Arktis “ (Development for the People of the North). From…

Read more »

Sámiid Riikkabellodats jahkečoahkkin 2014 Staaren

By |

Sámiid Riikkabellodats jahkečoahkkin 2014 Staaren Publicerad 2014-04-09 Kallelse till årsstämma 2014 Ort: Östersund Lokal: Gaaltjie, Köpmangatan 58, Östersund Tid: Söndag den 18 maj 2014, kl 13.00 Dagordning: § 1. Öppnande av årsstämman § 2. Val av ordförande för årsstämman § 3. Val av sekreterare för årsstämman § 4. Val av två justeringspersoner § 5. Styrelsens…

Read more »

Alla har glömt – de nya moderaterna

By |

Alla har glömt – de nya moderaterna

Publicerat 2014-04-05 Foto: Regeringskansliet . När 2.800 moderata lokalpolitiker träffades  fredagen den 4 april  i Göteborg  för att lägga upp strategin inför valet i höst  besöktes tillställningen av Norge statsminister Erna Solberg, dock inte i egenskap av statsminister utan som partiledare för Moderaternas  systerparti  Höyre. Hon tillträdde som statsminister hösten 2013 efter Stortingsvalet. Den ”nya”…

Read more »

Alla har glömt – klimatförändringarna

By |

Alla har glömt – klimatförändringarna

Publicerat 2014-04-04 Polarisarna smälter I veckan presenterades  FN:s klimatpanel sin andra delrapport.  Rapporten repeterar med än större  säkerhet budskap att  globala uppvärmningen är nu otvetydig och att människans inflytande är klarlagt. FN:s klimat panel har  både utvecklat och matat in mer data i sina modeller.  Man vet nu mer om hur snabbt polarisarna smälter, vilket…

Read more »

Sámiid Riikkabellodats jahkečoahkkin 2014 Staaren

By |

Publicerad 2014-04-02 Kallelse till årsstämma 2014 Ort: Östersund Lokal: Gaaltjie, Köpmangatan 58, Östersund Tid: Söndag den 18 maj 2014, kl 13.00 Dagordning: § 1. Öppnande av årsstämman § 2. Val av ordförande för årsstämman § 3. Val av sekreterare för årsstämman § 4. Val av två justeringspersoner § 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år…

Read more »

Alla har glömt, men inte jag..

By |

Publicerad en 27 mars 2014 Det som göms i snö … Det har nu gått en månad  sedan Sametinget plenum och den samiska parlamentariker konferensen samlades i kulturhuvudstaden Umeå.  Ni som är minnes glada kommer kanske ihåg en schlagertext som börjar med ”Alla har glömt, men inte  jag…” Alla kanske inte vill minnas, men det…

Read more »

Internationella kvinnodagen 8 mars 2014

By |

Publicerad 8 mars 2014 Idag firar vi internationella kvinnodagen. Det finns mycket att reflektera över på en sådan här dag. En reflektion är om det verkligen ska behövas en kvinnodag i ett så utvecklat och civiliserat land som Sverige ? Varför har vi inte en ”mansdag” också? Eller ännu hellre varför firar vi inte en…

Read more »

Sammanfattning av Sametingets plenum 17-19 februari 2014 i Umeå

By |

Publicerat 2014-02-20 Magert resultat Sametingets 65:e plenum avslutades under onsdags eftermiddagen. På dagordningen har vi haft 10 sakfrågor att besluta om bl a budgeten för 2014, budgetunderlaget för 2015-2017, arvoden och ersättningar för förtroendevalda, Sametingets syn på gruvor och mineraler, motioner, valärenden m .fl Det faktiska resultatet blev att Sametinget beslutade i tre sakfrågor –…

Read more »