Archive For The “Äldre plenum” Category

Sametingets plenum i Arvidsjaur, 26-28 maj, 2015

By |

Publicerat 2015-01-19   Sametingets ledamöter samlas till sammanträde i Arvidsjaur  Plenum  den 26-28 maj 2015 kl. 8.30-18.00 Arvidsjaur, hotel Laponia Plenum avslutas senast kl. 15 på torsdagen. För aktuella handlingar finns att tillgå på:   www.sametinget.se/plenum  

Read more »

Avslutning av Sametingets plenum kl 15.00 den 26 oktober 2012

By |

Sametingets plenums avslutades kl. 15.00 av av Lars W Svonni, ledamot i presidiet.

Read more »

Ärende 48.1 – 42. Motion motioner

By |

Styrelsens ordförande Per Mikael Utsi lämnade en redogörelse hur motionerna bereds i styrelsen och i vilken turordning  dessa framläggs i plenum. § 48:1. Motion nr 358 – Ändring av föreskrifter om hänssyn till naturvårdes och kulturvårdens intressen vid renskötsel. Styrelsen avstyker motionens förslag att ändra föreskrifterna, men tillstyrker att styreslen granskar sakinnehållet  i förordningarna. Plenum beslutade…

Read more »

Samisk utbildningspolitik (§ 47)

By |

Kommitténs förslag En kommitté med uppgift att föreslå ett utbildningspolitiskt program tillsattes 2010.  Kommitté  överlämnade sitt betänkande till Sametinget i augusti 2011.  Initiativet till att Sametinget måste  börja formulera ett samisk utbildningpolitisk strategi kom från Samelandspartiet och som senare  fick full uppslutning  bland de övriga  partierna i Sametinget.  Medlemmar i kommittén har varit Michal Teilus…

Read more »

Motion 391 – Änderingar i föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och ersättning för rovdjursförekomst i samebyar.

By |

Förslaget Plenum ska ta ställning  styrelsens  förslaget   att uppdra åt styrelsen verkar och utreda  för en förändring av viltskadeförordningen så att det framgår ersättningen skall tillgodoräknas samebyn medlammer i proportion till deras renantal. SáR företrädare i styrelsen Ingrid Inga reserverade sig mot beslutet, med att det framgår i förordningen att ersättningen skall gå till…

Read more »

Sametingets mineral – och gruvpolicy på norsk sida

By |

Urklippet nedan är hämtat från Sametingets hem-sida på norsk sida. http://www.sametinget.no/Miljoe-areal-og-kulturvern/Energi-og-mineraler/Sametinget-mineralveileder/Sametinget-mineralveileder Bakgrund: Stortinget vedtok ny minerallov i 2009 uten Sametingets samtykke, og da heller ikke til de aktiviteter lovforslaget søker å regulere. Grunnen til dette var at Sametinget anså at loven ikke oppfyllte statens folkerettslige forpliktelser overfor samene. Dette knytter seg både til sikring av…

Read more »

Dag 3 – Sametingets plenum den 25 oktober 2012

By |

Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi (§ 45), fortsättning från föregående dag Bakläxa På SR Sameradions hem-sida kan man läsa att det blev bakläxa för Sametingets  styrelse när ärendet åter remitteras till styrelsen. Kritiken kom i stort sett från alla partier. Från SáR och Guovvsonasti som menade att rennäringen gjorts osynlig i dokumentet….

Read more »

Dag 3 – Sametingets plenum den 25 oktober 2012

By |

Samisk rätt till mark och vatten (§ 44), fortsättning från föregående dag. Efter en lång och tidvis  för lyssnare svårtydbar debatt  beslutade plenum att ingång sätta en  ny utredning om samisk rätt till land och vatten. I debatten var alla  dock överens om att den svenska samepolitiken på olika sätt drabbat samerna genom rättsövergrepp och…

Read more »

Dag 2 – Sametingets plenum den 24 oktober 2012

By |

Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi (§ 45) Frågan  om  att arbete fram en mineral och gruvpolicy  initierades av SáR vid plenum i Karasjok i oktober 2011.  Att frågan just lanserades i Sametingets  sessionssal  är sammanträffande, eftersom Sametinget på norsk sida i samma sal antog en mineral och gruvpolicy, nu nästa 2 år sedan….

Read more »

Dag 2 – Sametingets plenum den 24 oktober 2012

By |

Samisk rätt till mark och vatten (§ 44) Sametingets styrelse föreslår en ny proportionellt val  kommitté utses med uppdrag att utreda samisk rätt till land och vatten och förvaltning av dessa områden. Den skall bestå av fyra (4) ledamöter och del redovisa sitt arbete till plenum i februari 2013 och lämna en slutrapport innan utgången…

Read more »