Archive For The “Äldre plenum” Category

Dag 2 – Sametingets plenum den 24 oktober 2012

By |

Sametingsordningen (§ 42) I ärendet föreslår styrelsen efter konsultationer med presidiet en rad ändringar i Sametingsordningen. Sametingsordningen reglerar arbetet i Sametinget. Bland  förslagen märks precicering av minoritetsskyddet och  en regelverket kring  uppträdande i ord och handling på ett sätt strider mot god ordning. I den inledande debatten ifrågasatte  Paulus Kuoljok kravet på att man skall…

Read more »

Dag 2 – Sametingets plenum den 24 oktober 2012

By |

Sammanträdesplan och Sametingets öppnade 2013 (§ 41) Ärendet har föranlett en längre debatt med fler mot och tilläggs förslag i förhållande till styrelsen förslag. Mycket av diskussionen och förlagen har  kretsar kring det  officiella protokollet i samband med öppnandet av det nyvalda Sametings plenumet  hösten 2013 och därmed sammanhängande frågor. SàR ledamot Sylvia Simma föreslog…

Read more »

Stor enighet om hur de fortsatta ”överläggningarna” om en ny renbeteskonventions skall skötas.

By |

Frågan om en ny renbeteskonventionen mellan Sverige och Norge har varit en följetong nu snart i 15 år. Frågan har passerat ett nålsögat – regeringarna i Norge och Sverige har skrivit under ett avtal på framförhandlat förslag. Delade meningar Sametinget på svensk sida framhärdade ett Nej till konventionsförslaget och där även SáR var sprittrad.  Sametinget på…

Read more »