Archive For The “SLP” Category

In memoriam Ingvar Åhrén 1944-2015

By |

Publicerar 12 oktober 2015 Vi har med sorg mottagit budet att Ingwar Åhrén, en av förgrundsgestalterna inom samisk politik och samhällsliv avlidit efter en tids sjukdom. Ingwar Åhrén blev 71 år. Ingwar Åhrén från Ohredahke sameby i Jämtland – blev en av de stora förgrundsgestalterna i den samiska folkrörelsen på svensk sida sedan slutet på…

Read more »

Sámiid Riikkabellodats styrelse 2015-2016

By |

Sámiid Riikkabellodat har vid en välbesökt årsstämma i Gällivare den 2 juni 2015 valt styrelse för perioden 2015-2016: Ingrid Inga, omval styrelseordförande Britt Sparrok, omval vice styrelseordförande – suppleant Lars-Anders Baer, omval Göran Jonsson, nyval ordinera ledamot –  suppleant Johanna Njaijta, nyval Torkel Stinnerbom, omval – suppleant Ann-Christin Blind, omval Valda vid årsstämman 2014: Ingrid…

Read more »

Aktuellt från Sámiid Riikkabellodats årsstämma i Gällivare

By |

Publicerat 2 juni 2015 Sámiid Riikkabellodat har vid sin årsstämma den 2 juni 2015 valt följande ledamöter till partistyrelsen: Ordinarie ledamöter 2015-2016: Britt Sparrok, omval Göran Jonsson, omval Torkel Stinnerbom, omval Ersättare 2015-2016:  Lars-Anders Baer, omval Johanna Njajta, nyval Ann-Christin Blind, omval Ingrid Inga  omvaldes enhälligt till partiordförande. Årsstämman har 2014 förutom Ingrid Inga föregående år…

Read more »

Kallelse till Sámiid Riikkabellodats årsstämma i Gällivare.

By |

Publicerad 2015-05-04     Sámiid Riikkabellodats årsstämma 2015 hålls i Gällivare. Lokal: Quality Hotel & Resort Lapland, Gällivare Tid: Tisdagen den 2 juni 2015, kl 17.30 Dagordning: Öppnande av årsstämman Val av mötesordförande för årsstämman Val av sekreterare för årsstämman Val av två justeringspersoner Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport år 2014 Revisionsberättelse år 2014 Fråga…

Read more »

Partiträff i Lycksele 30-31 januari 2015

By |

Publicerad 2015-01-02 Nu är det dags för årets partiträff för Sámiid Riikkabellodats förtroendevalda, medlemmar och sympatisörer. Det är viktigt att vi har en levande intern debatt och diskussion inom Sámiid Riikkabellodat/Samelandspartiet. Lika viktigt är det att dela med sig information om aktuella frågor, partiets framtidsfrågor, politiska sakfrågor i Sametinget till våra förtroendevalda och våra väljare….

Read more »

Illoláš Ođđa Jakhi 2015 – Gott Nytt År 2015

By |

Publicerat 2014-12-31 På årets sista dag vill vi från Sámiid Riikkabellodat (SáR) summera det gångna året. Under supervallåret 2014 som inträffar vart tjugonde år har val till Europaparlamentet och allmänna val till kommuner, landsting och riksdagen genomförts inom loppet av fyra månader . Resultatet av de allmänna valen – framförallt till Sveriges Riksdag förskräcker. Sverigedemokraterna…

Read more »

Är Jultomten också same?

By |

Är Jultomten också same?

Strid om jultomten Sedan den moderna, allt mer kommersialiserade Jultomten nästan tagit över hela världen, pågår en kamp om var han bor eller var han håller till i världen.   Finland har länge och mest framgångsrikt lokaliserat Jultomten till finska Lappland. Andra menar dock att han bor på  Grönland, Sverige, Alaska mfl länder.  Än så…

Read more »