Om oss

illustration_om_oss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiet bildades inför Sametingsvalet 1993 som en del av samernas riksförbund men under den första mandatperioden gjordes en bodelning mellan parti och organisation. Samelandspartiet har ända sedan bildandet byggt sitt politiska arbete på en gemensam grund och ett ökat samiskt självbestämmande. Demokrati och delaktighet för alla samer – såväl barn, unga, kvinnor och män är för oss en självklarhet för att vi ska kunna skapa ett livskraftigt och hållbart samiskt samhälle.


I vårt Sápmi
är rennäringen en stark och livskraftig näring. Den bygger på våra traditionella kunskaper som tillsammans med andra samiska näringar utgör basen för vårt samhällsbygge. Genom att stärka alla samers hemortsrätt ska fler samer bli delaktiga i det gemensamma byggandet av vårt framtida Sápmi. Den nya samebyn är grunden i detta arbete.


Sámiid Riikkabellodat styrelse 2017-2018

Ordinarie ledamöter

Per-Olof Nutti, ordförande,  e-post: ponutti@gmail.com,  070-212 91 34
Britt Sparrok, vice ordförande, e-post: bsparrock@gmail.com, 070-2659345
Matti Berg, e-post:  matsberg1@me.se, 070 3976977
Ingrid Inga, e-post: ingrid.inga @sametinget.se, 070-55 42 999
Johanna Njaitae-post: johanna.njaita@gmail.com, 073 817 89 45
Torkel Stinnerbom, Kittelfjäll: e-post: torkel.stinnerbom@sametinget.se, 070-2148782

Ersättare

Sylvia Simma, e-post: sylvia.simma@sametinget.se; 072 720 22 86
Åsa Blind, e-post: aasa.blind@gmail.com, 072 202 77 03 
Paulus Kuoljok, e-post: paulus.kuoljok@sametinget.se, 070 342 27 22
Lars-Anders Baer, e-post: lab@sametinget.se, 070 316 20 56
Jon-Krista Jonsson, e-post: info@jkevent.se, 070  238 93 41
Ann-Christin Blind, e-post: anki.blind@telia.com, 070 3254424