Posts Tagged “Allmän”

En nyårsbetraktelse

By |

Makten framför allt   Sametinget nya ledning med styrelseordförande Sara Larrson (Min Geaidnu) och vice ordförande Håkan Jonsson (Jakt och Fiske) i spetsen och med Per Mikael Utsi (Guovssonasti) som grå amunuens har nu styrt Sametinget 125 dagar sedan den 28 augusti 2009. Vad har hänt så här långt och vad vi kan vänta oss…

Read more »

När kommer Sametingspolitikerna till din ort?

By |

Datum och plats för partidebatter inför Sametingsvalet 2009

Read more »

Samelandspartiets valprogram

By |

Samelandspartiets valprogram

Read more »