Posts Tagged “I övrigt”

Jul- och nyårshälsning

By |

Under 2010 har det skett stora politiska förändringar som ingen kunde förutse när det nyvalda Sametinget trädde i kraft hösten 2009. De politiska förändringarna har inneburit att i den nuvarande styrelsen för Sametinget finns samtliga 8 partier representerade direkt eller indirekt. Det här innebär att de beslut som styrelsen nu fattar är förankrade i partierna…

Read more »

Ny blogg

By |

Jag har fått möjligheten att öppna en blogg på Sametingets hemsida. Här kommer jag kommentera, informera och redovisa vad som är på gång inom Sametinget och inom samepolitiken. Men det allra viktigaste är att det finns en möjlighet för alla som vill att kommentera inläggen. Jag ser framemot att få ta del av alla kommentarer…

Read more »

Sametingets nya styrelse

By |

Sametingets plenum i Arjeplog har den 27 maj 2010 valt en ny styrelse bestående av: Ingrid Inga, Samelandspartiet Håkan Jonsson, Jakt- och fiskesamerna Sara Larsson, Min Geaidnu Anders Kråik, Samerna Per Mikael Utsi, Guovssonásti Helena Dådring, Vuovdega Ingrid Inga valdes till ny styrelseordförande och Anders Kråik till styrelsens viceordförande.

Read more »

Sametingets styrelse avgår

By |

Arjeplog den 26 maj 2010, kl 09.50 När Sametingets plenum inleddes onsdagen den 26 maj meddelade Samtingets styrelseordförande Sara Larsson att Sametingets styrelse ställer sina platser till förfogande. Se vidare: www.sverigesradio.se/sameradion/nyheter/

Read more »

PRESSMEDDELANDE

By |

2010-05-25 Var är handlingskraften och den politiska viljan? I dag den 25 maj 2010 samlas Sametingets ledamöter till tre dagars plenum i Arjeplog. Sametingets politiker är vana vid långa dagar, omfattande dagordningar och stora politiska frågor. – Vi har aldrig haft en så tunn agenda, konstaterar Per Mikael Utsi. Punkterna som ska avhandlas är få…

Read more »

Regeringens vårtilläggsbudget för 2010

By |

Regeringen skriver i förslag till vårtilläggsbudget för 2010 följande: 1: 8 Ersättning för viltskador m.m I statsbudgeten för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 51 778 000 kronor. Regeringens förslag: Anslaget 1:8 Ersättningar för viltskador m.m. ökas med 4 544 000 kronor. Skälen för regeringens förslag: Under 2009 blev ersättningen till…

Read more »

Kallelse till årsstämma 2010

By |

Ort: Hemavan Datum: 2010-06-15, kl 1800 Lokal: Hemavans högfjällshotell Dagordning 1. Öppnande av årsstämman 2. Medlemsvård 3. Val av ordföranden för årsstämman 4. Val av sekreterare för årsstämman 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 6. Styrelsens verksamhetsredovisning och ekonomisk rapport för 2009 7. Revisionsberättelse för 2009 8. Förslag till budget för verksamhetsåret 2010 9….

Read more »

Vad händer nu i Sametinget ?

By |

Efter Guovssonástis avhopp från Sametingets styrelse återstår nu Min Geaidnu, partiet Jakt- och fiskesamerna, Skogssamerna/Vuovdega. Landspartiet svenska samer och partiet Albmut i Sametingets ledning. Förvånande nog verkar Min Geaidnu och Skogssamerna/Vuovdega ha närmat sig politiskt partiet Jakt- och fiskesamerna, Landspartiet svenska samer och Álbmut. Framförallt Skogssamerna/Vuovdega har ju tidigare varit Samelandspartiet nära i sina politiska…

Read more »

Rovdjurspolitiken – en fråga om rennäringens framtid.

By |

  Den svenska rovdjurspolitiken under de senaste 15 åren har stadigt utvecklats i en riktning som idag är ett akut hot mot rennäringens framtid. Regeringen har stolt redovisat att samtliga beslutade etappmål och miniminivåer för varg, järv björn, lo och kungsörn har uppnåtts med god marginal inom renskötselområdet. Samtidigt finns det exempel på samebyar där…

Read more »

Det nya politiska läget i Sametinget

By |

Läs mer under: Ordförande har ordet

Read more »