Posts Tagged “I övrigt”

Sámiid Riikkabellodats/Samelandspartiets/SáRs politiska viljeförklaring

By |

Läs : Samelandspartiets politiska viljeförklaring Hållbara Sápmi – en hållbar samepolitik Hållbara Sápmi innebär att vi tror på en stark och lönsam rennäring och utveckling av nya samiska näringar. Vi tror också på starka samebyar, samiska grundorganisationer och samiska institutioner. Vi tror på starka samiska traditioner och ett levande samiskt språk. Vi tror på och värnar…

Read more »

Sametingets plenum i Skellefteå – dag 1 den 23 februari 2010

By |

Ett väntat avhopp från styrelsen – en uppvisning i det möjligas konst. Det var ingen större överraskning för de initierade när partiledare Per Mikael Utsi meddelande att Guovvsonastis hoppar av regerings alliansen vid plenums inledning i Skellefteå. Intärnt har Guovssonasti och framförallt partiledaren Per Mikael Utsi fått hård kritik att man återigen påbörjat ett samarbete…

Read more »

Pressmeddelande

By |

Pressmeddelande

De samiska grundorganisationerna är de stora förlorarna när den nya samepolitiken nu genomförs.   Vid Sametingets plenum i Skellefteå i februari 2010 ska Sametinget besluta om budget för år 2010. Den nya Sametingsledningen med partiet Jakt- och Fiskesamerna, Guovssonasti, Vuovdega/Skogssamerna och Min Geaidnu i majoritet föreslår nu stora omfördelningar i budgeten för 2010 som får…

Read more »

En nyårsbetraktelse

By |

Makten framför allt   Sametinget nya ledning med styrelseordförande Sara Larrson (Min Geaidnu) och vice ordförande Håkan Jonsson (Jakt och Fiske) i spetsen och med Per Mikael Utsi (Guovssonasti) som grå amunuens har nu styrt Sametinget 125 dagar sedan den 28 augusti 2009. Vad har hänt så här långt och vad vi kan vänta oss…

Read more »

Sametingets styrelse begränsar utvecklingen inom rennäringen

By |

Sametingets styrelse har i dagarna tagit beslut att använda Främjande anslaget till att täcka underskott i Viltskadeanslaget under 2009. Samelandspartiet anser detta förfarande helt oacceptabelt eftersom rennäringen får betala tredubbelt  för regeringens misslyckade rovdjurspolitik och eftersom Sametingets styrelse öppet medverkar till att så sker. Rennäringen får nu leva med att förlusterna av renar fortsätter samt att intäkter från slakt…

Read more »

Barack Obamas tal till Amerikas indianer på YouTube

By |

Lyssna: http://www.youtube.com/watch?v=OWocEgu3bPk

Read more »

By |

                    

Read more »

Samelandspartiets förslag antogs av plenum

By |

Sametinget har under plenum i Kiruna tagit ett historisk beslut. Plenum förkastade Sametinget styrelses förslag i sin helhet och antog Samelandspartiets och partiet Samernas motförslag att avvisa regeringens förslag till utformning av samepolitik i sin helhet. Detta är vårt motförslag till Sametinget styrelses förslag:          Sametingets plenum beslutar  att         avvisa förslagen och de bakomliggande motiven som…

Read more »

Regeringens misslyckade rennärings- och samepolitik

By |

Regeringens arbetsgrupp har lagt fram samepolitiska förslag. I dagens DN uttalar sig ett antal ledande experter på samepolitik: ”Samernas rättigheter försvagas” Experter på samepolitik: Sverige fortsätter den negativa särbehandlingen av Europas enda urbefolkning. För en tid sedan kom ytterligare en i raden av utredningar som rör samiska frågor, Ds 2009:40 ”Vissa samepolitiska frågor”, åtföljd av…

Read more »

Regeringens nya ungdomspolitik

By |

”Att ungdomar bereds möjlighet att ta sig in i arbetslivet som företagare eller som anställda utgör en central faktor när  det gäller att motverka ungas utanförskap. En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden är en god utbildning. Att främja ungdomars inflytande i samhället, ungas kreativa och kommunikativa förmågor samt ungas…

Read more »