Posts Tagged “Pressmeddelanden”

Pressmeddelande

By |

Pressmeddelande

De samiska grundorganisationerna är de stora förlorarna när den nya samepolitiken nu genomförs.   Vid Sametingets plenum i Skellefteå i februari 2010 ska Sametinget besluta om budget för år 2010. Den nya Sametingsledningen med partiet Jakt- och Fiskesamerna, Guovssonasti, Vuovdega/Skogssamerna och Min Geaidnu i majoritet föreslår nu stora omfördelningar i budgeten för 2010 som får…

Read more »

Pressmeddelande

By |

Panik i regeringskansliet   Dagen innan Sametingets plenum i Kiruna beslutade att i sin helhet avvisa regeringens samepolitiska förslag i ”Vissa samepolitiska frågor” Ds 2009:40 lägger regeringen ett kompletteringsförslag som handlar om ”Fusion av samebyar” . Vid en fusion av samebyar ska reglerna i lagen om ekonomiska föreningar följas och syftet med fusion av samebyar…

Read more »

Pressmeddelande -Rovdjursersättning

By |

Dags att minska rovdjursstammarna inom renskötselområdet.   Samtliga beslutade etappmål och miniminivåer för varg, järv björn, lo och kungsörn har uppnåtts med god marginal. Detta redovisar regeringen i sin proposition om en ny rovdjursförvaltning.   Baksidan av regeringens rovdjurspolitik är att den ekologiska balansen mellan renar och rovdjur är rubbad i renskötselområdet. Allt större rovdjursstammar…

Read more »

Pressmeddelande

By |

Svensk rennärings- och samepolitik 2009 – ett misslyckande Alliansregeringens arbetsgrupp har i departementsskrivelsen ”Vissa samepolitiska frågor” misslyckats att utforma en trovärdig rennärings- och samepolitik som respekterar samernas rätt till självbestämmande som urfolk, skyddet av samernas äganderätt och rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör oss.  – Det är uppenbart att den svenska regeringens…

Read more »

Pressmeddelande 2009-09-16. Svensk samepolitik 2009 – Ett generande hyckleri

By |

I en brett upplag artikel på DN debatt den 16 september presenterar de fyra allianspartiernas (M, KDS, FP och C) arbetsgrupp för samefrågor sina ambitioner rörande rennärings- och samepolitiken. Artikelens rubrik är ”Historisk uppgörelse ger samerna större inflytande”.  

Read more »

Pressmeddelande ang. vallistor

By |

Read more »