När kommer Sametingspolitikerna till din ort?

Datum och plats för partidebatter inför Sametingsvalet 2009

Samelandspartiets valprogram