Pressmeddelande ang. vallistor

Pressmeddelande
2009-03-03

Samelandspartiets vallistor inför Sametingsvalet 2009
Samelandspartiet har efter en omfattande nomineringsprocess inom partiet fastställt tre vallistor inför Sametingsvalet 2009. Partiets medlemmar har genomfört en omfattande nomineringsprocess innan den inom partiet särskilt utsedda nomineringsgruppen kunnat sammanställa vallistorna. Årsstämmorna i Jokkmokk och i Åsele har slutligen fastställt vallistorna.

Samelandspartiet går till Sametingsvalet med en huvudlista och två regionala listor.

Huvudlistan toppas av tre kvinnor nämligen partiledaren Ingrid Inga samt av Sylvia Simma och Christina Åhrén. Lars-Anders Baer återfinns på 4:e plats. På huvudlistan finns totalt 62 kandidater.

Norrbottenslistan toppas av den 23-årige Paulus Kuoljok från Jokkmokk följt av Lars-Gunnar Simma från Idivuoma, Ann-Christin Blind från Arjeplog, Barbro Poggats från Kiruna och den erfarne politikern Bror Saitton från Kiruna.

Västerbotten och Jämtland har en gemensam lista som toppas av 28-åriga Margret Fjellström, renskötare och två-barnsmor från Vilhelmina Norra sameby, följt av Jörgen Jonsson och Lars-Olov Baer.

Vi har valt att blanda helt nya kandidater med erfarna på våra vallistor Kvinnorna i partiet är nu mer framträdande än tidigare, unga män och kvinnor finns representerade bland toppkandidaterna och vi har därigenom fått en bra mix.

Med de tre vallistorna har Samelandspartiet förnyat partiet och samtidigt bildat ett starkt lag med målet är att öka antalet mandat för Samelands-partiet vid det kommande Sametingsvalet.

Ingrid Inga
Partiordförande