Bemötande på JoF’s utspel ang samefondens medel

Samefondens pengar ska användas till dom som drabbas mest
Samefondens medel ska enligt lagen främja det samiska samhällets olika delar. Detta görs idag genom att pengar används till samisk kultur och för att främja rennäringen. Eftersom samefondensmedel är intrångs ersättningar som staten gjort på samisk mark så ska största delen gå till dom som drabbas hårdast. Intrången som görs av staten är bl.a. gruvdrift, vattenkraft och nu vindkraften. Dessa intrång drabbar rennäringen mycket hårt.
Intrången försämrar rennäringens förutsättningar att bedrivas på traditionella marker. När naturliga betesmarker och flyttningsvägar förstörs måste renskötsel anpassas efter nya och ibland helt omöjliga situationer. Detta leder till att det blir större ekonomiska kostnader för rennäringen.
Så självklart ska samefondens medel till största del användas för att främja och bevara renskötseln. Ett sätt att göra detta är att ge samebyarna ränte och amorteringsfria för att kunna driva sin talan i rättsprocesser om markanvändning. Dessa lån är oftast det enda sättet för samebyarna att ens kunna ha en möjlighet att försvara sina rättigheter. Det är inte samebyarna själva som dragit igång processerna utan dom har blivit indragna i slitsamma och långdragna förhandlingar med markägare. Många av samebyarna har helt enkelt inte ekonomisk möjlighet att kunna betala sina rättegångskostnader då dessa dragit iväg i mångmiljonbelopp . Med hjälp av samefondens pengar har man kunnat fortsätta sin egentliga sysselsättnig nämligen renskötsel i samebyarna.
Att lånen inte skulle ses över i samefonden kan bara samefondens styrelse svara på.
Att samebyarna inte skulle ha intentioner att betala tillbaka på lånen anser jag bara vara rent förtal. Men när viljan finns men inte pengarna är inte en avbetalning så väldigt enkel att göra. Same fondens medel måste fortsatt kunna användas till att samebyarna ska kunna försvara sina rättigheter. Det är ju trots allt dom som drabbas hårdast

Margret W Fjellström samelandspartiet