Är det dags för Samelandspartiet att hoppa av från Sametingets styrelse?

Utspel av P.G. Idivuoma

I ett utspel i SR sameradion och SVT Sápmi  har Per-Gustav Idivuoma  som är medlen Samelandspartiet/SáR  krävt att  SáR hoppar av Sametingets styrelse.  Han ser inte längre att  någon anledning för Samelandspartiet att sitta kvar i dagens propotionella  och  mer eller mindre lamslagna och oförutsägbara  styrelsearbete. Han hänvisar till att SáR är det partiet  som lämnat mest lämnat mest reservationer i styrelsenarbetet, både i sak i hur ärendet har beretts. Han menar också  samarbetsavtalet mellan Guovssonasti, Samerns och SáR   inte respekteras av Anders Kråik   och styrelseordförande  Per Mikael Utsi – varför då sitt i styrelsen.

I Håkan Jonsson famn

Ser man på  SR Samerdions  redovisning har av beslutsgången i Sametingets styrelsen har   styrelseordförande Per Mikael Utsi sitt starkaste stöd i styrelsen från partiet Jakt. och fiske.  I media har också JoF ledare Håkan Jonsson lämnat oreserverat stöd till Utsi sätt att leda arbetet i styrelsen.

Systemfel

Enligt Per Gustav Idivuoma tyder detta på ett djupt systemfel i Sametingets arbete där styrelsearbetet sker helt utan öppenhet  och där inget är egentligen är  ansvarig.  En parlamentarisk styrelse är därför att föredra menar P.G. Idivuoma

Inget avhopp än

SáR partiledare Ingrid Inga har bekräftat det  problemen ställning  som P.G. Idivuoma  lyft fram, men att i nuläget är inte ett avhopp från styrelsen aktuellt.