Styrelsens redovisning (§ 28)

Kritik mot styrelsen från oväntat håll.

Det kanske  mest anmärkningsvärda  under behandlingen av styrelsens redovisning är den hård kritik  mot styrelsens beslut att hålla inne med  rovdjursersättningen för en sameby pga av intärna stridigheter från partikamrater till   styrelseordförande Per Mikael Utsi.  Samelandspartiets företrädare i Sametingets Ingrid Inga reserverade sig i styrelsen  mot styrelsens beslut i aktullt ärendet.   På SR Samerdions hemsida finnes en närmare redovisning av den kritik som riktades  mot styrelsens  från Sametingsledamöterna Allas och Baer-Omma.