Dag 2 – Sametingets plenum den 24 oktober 2012

Samisk rätt till mark och vatten (§ 44)

Sametingets styrelse föreslår en ny proportionellt val  kommitté utses med uppdrag att utreda samisk rätt till land och vatten och förvaltning av dessa områden. Den skall bestå av fyra (4) ledamöter och del redovisa sitt arbete till plenum i februari 2013 och lämna en slutrapport innan utgången av 2013. Dessutom  föreslår  kommittén “Siida Juogus” entledigas.  Styrelseordförande Per Mikael Utsi föredrog ärendet.

Oklar finansiering

I debatten redovisade Ingrid Inga (SáR) att hon reserverat sig i ett tidigt skede mot förslaget framför allt för att det förslaget saknade hur detta skall finansieras. Helena Dådring (SkogsS) ställde sig också frågande till både till finansieringen av  utredningens och dess tidsram.  Håkan Jonsson (JoF) stödde helhjärtat att en utredning görs och menade att Ingrid Inga och SáR som vanligt bromsar när man pratar om rättighet för samerna utanför samebyarna. Han framhöll vidare  att arbetet  i “Siida Juogus” varit viktigt och beklagade att man inte kom överens. (Se nedan bakgrund om Siida Juogus*).

Plenum beslutade att ge Sametings ledamöterna  möjligheter fördjupa sig ärendet och att ärendet återupptas under torsdagen den 25/10.

Bakgrund

Kommittén, sedemera kalla ” Siida Juogus” tillsattes av Sametingets plenum den 23-25 februari 2010. Kommitténs uppgift var bla. att ta fram strategier och förslag till hur en förvaltning och fördelning av det samiska naturresurser skall utformas.  Bakgrunden till ett initiativ var att Sveriges regeringen under 2009 överlämnade en skrivelse till riksdagen rörande den framtida samepolitiken. Sametinget plenum förkastade förslaget i sin helhet vid ett plenum i oktober 2009.

Med anledning av att Sametinget förkastat den svenska regeringen förslag drogs   förslag tillbaka och regeringen uttalade att man förväntade sig att Sametinget kunde komma med ett initiativ till hur både  processen och den politiska plattformen  kunde utformas för att möjliggöra en   reform av  den  svensk samepolitiken.  För att tala tennistermer hamnade nu  bollen på den samiska sidan av nätet, även om det var en nätrullare.  När bollen var på samisk sida började Siida Juogus sitt arbete där i stort sett alla partier i Sametingen deltog. Sedan dessa har man på den samiska sida fumlat med bollen, försök revidera regelverket, provat nya racketar m.m.  och dessvärre misslyckat få över bollen den svensk regeringens sida av nätet. Nu försöker Sametinget att åter samla sig med att tillsätta en ny  tillsätta en utredning, medan bollen fortfarande ligger   på den samiska sidan av nätet,  om man nu  överhuvudtaget  vet var bollen är.  Vi  får hoppas att man i bästa fall  får en reservboll av Bollkallen, vem det nu är?

Nu sett i efterhand var detta ett smart drag av den svenska regeringen. Det senaste åren har regeringen Reinfeldt tid efter annan hänvisat till att  Sametinget lovat komma med ett eget  initiativ. Det verkar gått  så lång att till och med den svenska regeringen verkar vara orolig – trots att man i sak våndas med hur man skall hantera samepolitiken.