FN dagen den 24 oktober 2012

FN-dagen är en temadag  som firas 24 oktober  till minne av att FN-stadgan  trädde i kraft den dagen efter att de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemstaterna hade ratificerat FN-stadgan. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt.

FN-dagen har firats sedan 1948, och påbjuds av FN:s Resolution 168 (II) från 31  oktober 1947. Den 6 december 1971 rekommenderades i resolution 2782 (XXVI) att dagen skulle bli en helgdag i samtliga medlemsländer.

I Danmark, Finland och Sverige  är denna dag en flaggdag där man flaggar antingen med FN-flaggan eller med det egna landets flagga. FN-dagen uppmärksammas ofta i svenska skolor.I Sverige  firas dagen sedan 2005  med en särskild FN:s bakelse  I USA  håller presidenten  ett tal varje år sedan 1946.

Konsten att kompromissa

Om FN har sagt och tyckts väldigt mycket, men det är få som velat lägga ned FN.  Det finns en massa exempel på att visa på där FN misslyckats, men exemplen  på motsatsen där FN lyckats är överväldigande, vilket vi ofta förbiser.

FN är till stora delar ett organ där beslut tas i konsensus, vilket kan innebära att man måste kompromissa bortom all sans och balans, men vad är alternativet.

Vad kan vi lära

Samerna brukas ofta beskrivas som ett väldigt fredligt folk och borde vara ett föredöme helt enligt FN-stadgan. FN:s arbete bygger på konsensus bildande och kompromisser.

Vad kan vi samerna och tex. Sametinget lära av sättet att arbeta i FN?