Dag 3 – Sametingets plenum den 25 oktober 2012

Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi (§ 45), fortsättning från föregående dag

Bakläxa

På SR Sameradions hem-sida kan man läsa att det blev bakläxa för Sametingets  styrelse när ärendet åter remitteras till styrelsen. Kritiken kom i stort sett från alla partier. Från SáR och Guovvsonasti som menade att rennäringen gjorts osynlig i dokumentet. Från SáR sida som initierade frågan framhöll Ingrid Inga att hon  inte kunde förstå varför majoriteten i styrelsen med PM Usti i spetsen gick  Håkan Jonsson och partiet JoF tillmötes och  osynliggjorde rennäringen och samebyarna i förslaget  till mineral -och gruvpolicy.  I utkastet till policy dokument som bl.a gick ut på remiss till samebyarna var skrivningar tydlig rörande renskötsels och samebyarnas problemställningar, vilket senare blev bort skrivna.  LLS å  sin sida menade dels att skrivningarna var för snälla, man borde våga säga nej, dels att det i dokumentet  enbart talar om rättighetsinnehavare, dvs samebyarna.  Det blev också en diskussionen om formatet och vad menas med   policy?

En studie i missförstånd

I det stora hela var diskussionen om förslaget till mineral och gruvpolicy intressant både i sak även satt i ett samepolitiskt sammanhang.  En  del av diskussion bestod tyvärr i att en del  ledamöterna påstod att man blivit missförstådda  eller  feltolkade. Det gick så lång att något ledamot nästa ville ha en ursäkt för att ha blivit missförstådd.

Det enda alternativet

Ett tankevärt inlägg hölls i slutet i debatten där en ledamot berättade att hennes familj hade mist sitt skatteland, rätt till renskötsel, rätten till jakt och fiske i sin hembygd och hennes enda alternativ att återkomma till sin hembygd var kanske att  börja jobba i en gruva.

Fortsättningen

Plenums beslut blev att åter remittera ärendet till styrelsen. På grundval av den diskussion  som föregick i plenum bör styrelsen fått en klar uppfattning om  att det kan bli en stor utmaning att formulera en policy som kan  acceptera av en majoritet i plenum. Dessutom närmar sig Sametings valet den 19 maj 2012 och nervositeten i partierna sprider sig, vilket inte direkt gynnar arbete.

Avslutningsvis kan nämnas att Lars Jon Allas hemlängtan under  gårdagen  sannolikt gått över om man utgår från hans deltagande i dagens debatt i plenum.